lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Bästa avhandlingen handlar om luftvägssjukdomar

2012-03-14

Cecilia Andersson får Anna-Greta Crafoords pris för sin avhandling om mastceller och inflammatoriska luftvägssjukdomar.

Anna-Greta Crafoord stiftelse delar varje år ut ett pris till den bästa avhandlingen vid Medicinska fakulteten föregående år. Priset går i år till Cecilia Andersson för avhandlingen ”New aspects of tissue mastcells in inflammatory airway disease”.

cecilia andersson
Cecilia Andersson har hittat samband mellan mastceller och sjukdomar som astma och KOL. Foto: Roger Lundholm, SUS

Så här motiveras valet av pristagare:
”I sina studier har hon påvisat att mastceller, en viktig typ av celler som aktiveras vid allergi och infektioner och bidrar till inflammation, också finns i vävnaden kring alveolerna (lungblåsorna). Detta har inte tidigare varit känt. Fyndet och hennes studier av cellernas funktion, kan komma att förändra synen på mekanismerna bakom mycket vanliga sjukdomstillstånd, såsom astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).  Arbetet kan också bidra till förklaring av otillräcklig effekt av inahaltionsmediciner och kan leda till utveckling av ny behandling vid KOL, astma och flera andra luftvägssjukdomar.”

Läs mer om Cecilias forskning på vår populärvetenskapliga forskningssajt:

Prisutdelningen kommer att äga rum torsdagen den 19 april kl 1830 på Locus Medicus, Tunavägen 5 lund. Pristagaren kommer att hålla ett ca 45 minuter långt populärvetenskapligt föredrag om ämnet och därefter ges möjlighet för frågor till och samtal med pristagaren. Allmänheten och pressen är mycket välkomna att närvara vid utdelandet.