lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Sex nya professorer installeras och pris till goda pedagoger och administratörer

2012-03-13

Fredag installeras sex nya professorer vid fakulteten. Vid samma tillfälle får professor Nils Danielsen universitetets pedagogiska pris och till Andreas Andersson, administrativ chef, får Peter Honeths pris för utmärkta administrativa insatser.

På fredag, den 16 mars klockan 16.00, är det dags för högtidlig installation av 25 nya professorer vid Lunds universitet. Sex av dessa är professorer vid Medicinska fakulteten:

  • Bertil Christensson, infektionsmedicin
  • Jonas Erjefält, medicinsk immunologi och inflammationsforskning
  • Jia-Yi Li, neurovetenskap
  • Göran Lingman, obstetrik och gynekologi
  • Cecilia Lundberg, neurobiologi
  • Birgitta Sahlén, logopedi

Vid professorsinstallationen delas även ett antal pris ut.

nils danielsen

Universitetets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen tilldelas i år professor Nils Danielsen vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.
I motiveringen står bland annat att han ”har drivit ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete inom läkarprogrammet, som bl.a. inneburit att de kompetenser som nyutexaminerade läkare ska besitta, har definierats och att Problembaserat lärande (PBL) ersatt mer traditionsbunden undervisning i programmets tidiga terminer. Nils Danielsen har kontinuerligt delat med sig av sina pedagogiska erfarenheter genom publikationer i såväl vetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter som genom deltagande i högskolepedagogiska konferenser.”

Peter Honeths pris delas ut till personer för utmärkta administrativa insatser. I år går priset till Andreas Andersson på Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och till rekryteringssamordnare Eva Nilsson på sektionen Externa relationer och LTH.
Professorsinstallationen hålls den 16 mars 2012 i Universitetsaulan med start klockan 16.00.