lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Samarbete för att lösa Sveriges läkarbrist

2012-02-20

För att kunna möta behovet att utbilda fler läkare har Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne för avsikt att samarbeta kring läkarutbildningen. Redan 2012 kommer läkarstudenter att kunna göra delar av sin utbildning i Kalmar. 

Det framgår av en avsiktsförklaring där delar av Lunds universitets läkarutbildning kommer att kunna förläggas till Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar län.

- Att två universitet, en region och ett landsting samarbetar kring en läkarutbildning på detta sätt är unikt. Det är mycket positivt för Linnéuniversitetet del och vi ser med tillförsikt fram emot det spännande samarbetet med Lunds universitets medicinska fakultet, Region Skåne och landstinget i Kalmar som vi har framför oss. Målet är att om några år kunna erbjuda en komplett läkarutbildning i Kalmar säger Stephen Hwang, Linnéuniversitetets rektor.

Vägen mot läkarutbildning i regionen planeras att ske i tre steg. Målet är att med start höstterminen 2012 erbjuda studenter vid läkarprogrammet i Lund att förlägga sin termin med examensarbete vid Linnéuniversitetet. De kommer också att kunna gå en valfri kurs på fem veckor med föreläsningar på distans vid Linnéuniversitetet samt ges möjlighet att medverka på distans vid enstaka föreläsningar i valfritt ämne med lärare i Kalmar.

Året därpå, hösten 2013, är ambitionen att erbjuda ett tiotal studenter, som fullgjort preklinisk del i Sverige eller utlandet, en hel klinisk utbildning omfattande sex terminer i samverkan med Lunds universitet med klinikplacering under fem av terminerna vid Länssjukhuset i Kalmar. Examinationen kommer att ske i Lunds universitets regi.

En fullt utbyggd läkarutbildning, som omfattar elva terminers studier varav fem på länssjukhuset, planeras med möjlig start 2015 i samarbete med Lunds universitet. Utbildningen planeras ha 20 platser per termin.

- Vi har fått tydliga signaler från utbildningsdepartementet om behovet att utöka läkarutbildningen.  Samarbetet med Linnéuniversitetet och landstinget i Kalmar ger oss möjlighet att göra detta med bibehållen kvalité i den verksamhetsförlagda utbildningen, säger Cecilia Lundberg, vicedekan vid Medicinska fakulteten Lunds universitet.

Länssjukhuset i Kalmar tar redan nu emot läkarstudenter under kortare perioder men ska förbereda sig för den utvidgade utbildningen genom förstärkt handledning, akademiska tjänster och ändamålsenliga lokaler i samverkan med Linnéuniversitetet för att uppnå högsta kvalitet på utbildningen.

– I drygt tio år har frågan om läkarutbildning till Kalmar och Småland drivits i olika sammanhang. Att vi nu efter en lång resa är nära målet känns bra. Det här kommer att få en väldigt stor betydelse för hela regionen. Det är oerhört positivt att landstinget tillsammans med Linnéuniversitetet har nått en överenskommelse om samverkan med Lunds universitet och Region Skåne, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

För vidare upplysningar

Alf Jönsson, landstingsdirektör, landstinget i Kalmar län
0480-84555

Stephen Hwang, rektor Linnéuniversitetet
070-263 38 35

Cecilia Lundberg, vicedekan Medicinska fakulteten, Lunds universitet
046-2220528

Hannie Lundgren, forskningschef, Region Skåne
040-675 31 13