lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Läkemedelsgenomgångar kan spara miljontals kronor

2011-12-01

En ny studie visar att läkemedelsgenomgångar kan öka patientsäkerheten och kraftigt sänka Region Skånes kostnader.

En forskargrupp med företrädare för Region Skåne, Apoteket AB, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har nyligen genomfört en hälsoekonomisk studie. Den visar att förutom att hälso- och sjukvården kan spara flera tusen kronor för varje patient som läggs in på sjukhus, medför läkemedelsgenomgångar en säkrare vård och bättre hälsa för patienterna.  

Med anledning av detta bjuds media in till en pressträff fredagen den 2 december.