lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Nytt Centrum ska stärka forskningen om beroende och livskvalitet

2011-11-11

Den 17 november kl 14-16 sker invigningen av Clinical Health Promotion Centre, ett svenskt-danskt samarbete som har för avsikt att stärka den kliniska forskningen, utvecklingen och undervisningen av områdena: alkohol/narkotika, tobak, näring, fysisk aktivitet och samsjuklighet.

Clinical Health Promotion Centre är en sammaslagning mellan forskargrupper vid Klinisk alkoholforskning vid Lunds Universitet och WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals and Health Services på Bispebjerg Hospital vid Köpenhamns Universitet.

hanne toennesen

- Jag har länge önskat att etablera ett excellent forskningscenter och detta är ett första steg på vägen. Mellan Sverige och Danmark finns det många likheter samtidigt som vi också kompletterar varandra. Genom sammanslagningen får vi en mycket starkare utgångspunkt genom större forskningsprojekt, snabbare resultat och bättre implementering av forskning och utveckling.

Clinical Health Promotion Centre blir en del av ett redan etablerat stort nordiskt samarbete och ett internationellt nätverk med över 850 sjukhus och vård från alla kontinenter. Målsättningen är att arbeta mot en bättre hälsovinst för patienter genom hälsofrämjande vård med fokus på alkohol, droger, tobak och livskvalitet. Forskningen bedrivs i nära samverkan med Beroendecentrum Malmö och övrig kommunal, lokal och regional hälso- och sjukvård.

Invigningen sker på Beroendecentrum Malmö, SUS-Malmö, ing 90, plan 0, då akademien representeras av professor Inger Hallström,prefekt vid Institutionen för Hälsa vård och Samhälle, Psykiatri Skåne av förvaltningschef Per Olof Sjöblom och Skånes universitetssjukhus av områdeschef, överläkare Håkan Rosén.

Kontakt:
Hanne Tønnesen, överläkare, professor samt forskargruppsledare på Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet samt centrumledare, WHO Collaborating Centre, Bispebjerg hospital. Tel: 040-33 29 85, +45 26123947 Hanne.Tonnesen@med.lu.se