lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ny ledning vald för Medicinska fakulteten

2011-09-27

När Medicinska fakultetens val av ny ledning för perioden 2012-2014 igår avlutades stod det klart att professor Gunilla Westergren-Thorsson och professor Kristian Riesbeck föreslås till dekanus respektive prodekanus.

Från och med januari 2012 har Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en ny fakultetsledning och en ny fakultetsstyrelse. Igår avslutades valet av dekanus, prodekanus, lärarrepresentanter och allmänrepresentanter till fakultetsstyrelsen för de kommande tre åren. Dekanus samt prodekanus kommer i oktober att formellt utses av Lunds universitets rektor Per Eriksson.

Gunilla Westergren-Thorsson
Gunilla Westergren-Thorsson. Foto: Kennet Ruona

Gunilla Westergren-Thorsson är professor i medicinsk cellbiologi vid Lunds universitet sedan 2009 och prefekt vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap sedan 2007. Gunilla Westergren-Thorssons forskning fokuserar på inflammation i luftvägarna och framför allt patologiska läkningsprocesser vid kronisk inflammation i lungan. Hon har erfarenheter både som lärare och administratör inom fakultetens utbildningar bland annat som studierektor för det biomedicinska programmet.

– Jag känner spontant stor glädje över förtroendet och finner det verkligen vara en intressant utmaning att förvalta och samtidigt arbeta med nya framtidsvisioner för en fakultet i tiden, säger Gunilla Westergren-Thorsson och fortsätter:
- Det är viktigt att Medicinska fakulteten är en kreativ innovativ miljö med en excellent forsknings- och utbildningsmiljö med samverkan både inom och utom fakulteten för att kunna hålla en ledande position.

Kristian Riesbeck
Kristian Riesbeck. Foto: KG Pressfoto

Kristian Riesbeck är professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet sedan 2008 och överläkare i klinisk bakteriologi och virologi vid Laboratoriemedicin Skåne. Sedan 2008 är Kristian prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö. Kristian Riesbecks forskning fokuserar på hur bakterier orsakar infektioner i luftvägarna, hur människan försvarar sig mot dessa infektioner och söker nya möjligheter till skyddande vaccin. Kristians pedagogiska erfarenhet omfattar bland annat ansvar för delar av läkarutbildningen och undervisning på forskarutbildningskurser.

– Det är en stor ära att få förtroendet att tillsammans med Gunilla Westergren-Thorsson leda en av Sveriges största medicinska fakulteter. Det kommer att vara mycket inspirerande, men naturligtvis också en stor utmaning, konstaterar Kristian Riesbeck.
– Tillsammans med Region Skåne och universitetssjukhusen står vi inför en spännande utveckling som går snabbt. Här spelar Medicinska fakulteten en alltmer viktig roll för forskning, utbildning och införande av de senaste medicinska landvinningarna.

Till lärarrepresentanter i fakultetsstyrelsen valdes Susanne Iwarsson, Gudrun Edgren, Urban Gullberg, Erik Renström och Håkan Olsson och till allmänrepresentanter valdes Cristina Glad, vice VD Bioinvent International AB samt Torbjörn Brorson, VD vid konsultföretaget Sustainable Improvement.

Dekanus och prodekanus är ordförande respektive vice ordförande i fakultetsstyrelsen. Dekanus utser vicedekaner med särskilt ansvar för olika områden och tillsammans utgör de fakultetsledningen.