lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Lunds Fernströmpris till forskning om cancercellers kommunikation

2011-09-06

Mattias Belting, har utsetts till Lunds universitets egen Fernströmpristagare för sin forskning på cellers kommunikation och hur det påverkar tumörers utveckling.

En cancercell agerar inte på egen hand. Tumörers utveckling handlar till stor del om hur cancerceller samverkar med varandra och med andra, ”normala” celler i tumören. Mattias Belting bedriver mycket framgångsrik forskning kring hur celler tar emot och sänder ut komplex information. Det är denna forskning som nu gett Mattias Belting det s.k. lokala Fernströmpriset. Mattias Belting är forskare och läkare vid avdelningen för Onkolog, Institutionen för kliniska vetenskaper, samt Skånes Onkologiska Klinik, Skånes universitetssjukhus.

mattias belting
Mattias Belting, foto Kennet Ruona.

Eric K. Fernströms stiftelse, bildad av skeppsredaren Eric K. Fernström från Karlshamn, har sin bas vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Stiftelsen delar årligen ut dels ett stort Nordiskt pris på en miljon kr, dels lokala priser på 100 000 kr till lovande yngre forskare vid Sveriges sex medicinska fakulteter.