lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Strategisk satsning på genomik och systembiologi kring blodcancer

2011-06-30

Forskarna Björn Nilsson och Markus Hansson med kollegor har beviljats 20 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning för genomisk/systembiologisk forskning kring blodcancersjukdomen Multipelt Myelom.

Multipelt myelom är den näst vanligaste blodcancerformen. Sjukdomen kännetecknas av okontrollerad växt av så kallade plasmaceller i benmärgen, vilket leder till brist på normala blodkroppar och skador på bland annat skelett och njurar. Sjukdomen orsakas av genetiska skador som uppstår under livets gång. I vissa familjer tycks även finnas anlag som ökar risken att drabbas. På senare år har funnit bättre behandlingsalternativ, men trots det är sjukdomen är obotlig och dödlig.

Det forskningsprojekt som nu startas bygger på unika prov- och registermaterial från bl a Svenska Myelombiobanken och Svenska Myelomregistret och innehåller tre delprojekt:

Det första delprojektet syftar till att finna genetiska markörer som är kopplade till ökad risk att drabbas av myelom (med hjälp av så kallad GWAS-teknik). Det andra delprojektet har som mål att kartlägga förvärvade genetiska skador i de sjuka myelomcellernas genom (med hjälp av så kallad helexom- och helgenom-sekvenseringsteknik). Det tredje delprojektet syftar till vidareutveckla metodik för att hitta  läkemedelskombinationer som verkar synergistiskt mot de sjuka myelomcellerna (med hjälp av systembiologisk modelleringsteknik).

Projektet utgör en fokuserad forskningssatsning kring myelomsjukdomen, och drivs som ett samarbete mellan forskare och kliniker vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet och Broad Institute (Cambridge, USA), ett av världens främsta centra för medicinsk-genetisk forskning. På sikt kommer projektet förhoppningsvis att öka förståelsen för hur myelomsjukdomen uppstår och hur den kan behandlas.