lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Lundamedicinare i Sveriges unga akademi

2011-05-27

Jonas Larsson vid Lunds stamcellscentrum har utsetts till ledamot i nybildade Sveriges unga akademi.

Sveriges unga akademi har startat på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, och är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för de bästa unga forskarna inom alla discipliner i Sverige.

Totalt har tre forskare från Lunds universitet utsetts till ledamöter i Sveriges unga akademi. Utöver Jonas Larsson är det Emma Sparr, fysikalisk kemi och Marie Dacke funktionell zoologi.

Inledningsvis består Sveriges unga akademi av 22 ledamöter och de kommer att utökas till totalt 40 stycken som sitter i fem år.