lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Mats Paulssons Stiftelse donerar professur i medicinsk utbildning

2010-04-26

Den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer högre och ökade krav på personalen. För att göra personal och studenter som utbildar sig till läkare och sjuksköterskor bättre rustade för de nya utmaningarna donerar Mats Paulsson,7,5 miljoner kronor till Lunds universitet.

Mats Paulsson är vd, koncernchef och en av grundarna av Peab. Donationen sker genom Mats Paulssons Stiftelse. Donationen, som idag överlämnas till Bo Ahrén, dekanus vid Medicinska fakulteten, öronmärks för en professur i praktisk medicinsk utbildning. Det finns idag ingen professur med denna inriktning i Sverige.

ingemar ihse bent christensen mats paulsson bo ahren och goeran grosskopf

Ingemar Ihse ( verksamhetschef för Practicum i Lund), Bent Christensen (sjukhuschef, Skånes universitetssjukhus), Mats Paulsson (donator och vd och grundare av Peab), Bo Ahrén (dekanus, Medicinska fakulteten), Göran Grosskopf (styrelseordförande i Peab och styrelseledamot i Mats Paulssons Stiftelse).

– Kvalificerad medicinsk forskning utbildning och vård är en angelägenhet för oss alla. Därför är det ett privilegium för mig att på detta sätt kunna bidra till utvecklingen av sjukvården, säger Mats Paulsson.
– Den medicinska forskning och utbildning som bedrivs vid Lunds universitet ligger mig mycket varmt om hjärtat och forskning kring den medicinska utbildningen och hur den kan utvecklas är av stor betydelse även på en nationell och internationell nivå, fortsätter han.

De senaste åren har fokus riktats mot att sjukvården faktiskt är en riskverksamhet. Det begås misstag i den praktiska kliniska verksamheten som kan påverka patienter allvarligt. Samtidigt finns det förhållandevis lite utrymme för praktisk träning i den produktionsinriktade vården och i utbildningarna av vårdpersonal. För att ge bättre förutsättningar för detta har sedan tidigare två träningscentrum byggts upp inom Skånes universitetssjukhus, Practicum i Lund och Centrum för Medicinsk Simulering i Malmö. Här tränas studenter och vårdpersonal i kliniska färdigheter, teamarbete och kommunikation med fokus på patientsäkerhet.
Professorn i pratisk medicinsk utbildning kan även komma att bli verksamhetschef för dessa två träningscentrum, som planeras gå samman i en enhet. Professorn kommer också att få ett ansvar för pedagogisk forskning och utvärdering av praktisk klinisk utbildning. De metoder som används för medicinsk utbildning och klinisk träning behöver utvecklas och utvärderas.

– Vi har tidigare inte haft någon akademisk företrädare för detta ämne, samtidigt som behovet av forskning inom området medicinsk pedagogik är stort. Donationen är därför mycket värdefullt för oss, säger Bo Ahrén. Nu hoppas vi på många kompetenta sökande till tjänsten.

– Detta är ett sätt att öka kvaliteten i vården, säger Ingemar Ihse som idag är verksamhetschef för Practicum i Lund.
– Mats Paulsson gav även en donation till Practicum när vi byggde upp det 2005. Denna donation är en fortsättning på hans starka engagemang för svensk hälso- och sjukvård, fortsätter han.