lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Bästa avhandlingen 2009

2010-04-12

Fredrik Tjernström får av Anna-Greta Crafoord stiftelse pris för sin avhandling ”Adaptation and learning in postural control”.

Anna-Greta Crafoord stiftelse delar på torsdag 15 april ut ett priset för bästa avhandling vid Medicinska fakultet, Lunds universitet under 2009.

Läkaresällskapet i Lund beskirver avhandlingen så här i ett pressmeddelande:

I avhandlingen har Tjernström studerat vilka mekanismer människan använder för att hålla balansen och hur dessa kan anpassa sig efter förändrade yttre omständigheter. Han beskriver nya fysiologiska mekanismer för denna form av inlärning och visar sedan hur man tidsmässigt skall presentera rehabiliteringsträning för att få bästa effekt och hur exempelvis psykisk press och anspänning kan påverka denna förmåga.

Till sist använder han den vunna kunskapen och testar den i en ny utveckling av rehabilitering, där man i förväg rehabiliterar patienter som kommer att få ett funktionsbortfall efter operation av en speciell form av hjärntumörer. Metoden döps till PREHAB och genom att successivt ta bort funktionen samtidigt som man tränar patienten före operation och skada, kan han visa hur dessa patienter inte bara mår bättre efter operation men också får en bättre balans även på längre sikt.

Läkaresällskapet i Lund förvaltar fonden. Utdelningen av priset kommer att äga rum torsdagen den 15 april kl 18.30 på Kulturanatomen, Biskopsgatan 7 i Lund. Pristagaren kommer att hålla ett ca 45 minuter långt populärvetenskapligt föredrag om ämnet och därefter ges möjlighet för frågor till och samtal med pristagaren. Allmänheten och pressen är mycket välkomna att närvara vid utdelandet.

Önskas mer information var god kontakta Fredrik Kahn, vice sekr i Läkaresällskapet i Lund, Fredrik.kahn@med.lu.se.