lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Näringslivspris till professor Jan Nilssson

2010-01-26

Malmö stads näringslivspris inom Life science 2009 har tilldelats Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet. Priset delades ut vid en galakväll på Malmö Opera den 25 januari 2010.

Juryns motivering till priset:

"Årets pristagare har under de senaste åren upplevt en väsentlig framgång i utvecklingen av produkten i sin verksamhet. En av anledningarna bakom denna framgång är forskning av grundvetenskaplig karaktär som nu är på väg att förvandlas till kommersiella produkter. Ett lysande exempel på detta är den unika forskning, som i ett tidigt skede, nu lett till studier hur åderförkalkning kan botas hos människor."

jan nilsson

Jan Nilsson är verksam på Skånes universitetssjukhus och Clinical Research Centre i Malmö. Hans forskargrupp forskar om åderförkalkning (ateroskleros) och utvecklar läkemedel mot hjärtinfarkt och stroke.