lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Årets bästa svenska intensivvårdsstudie

2009-12-16

Jonas Åkeson, universitetslektor och överläkare i anestesi och intensivvård i Malmö, har tillsammans med Anders Schmidt, överläkare vid Anestesikliniken i Helsingborg, skrivit 2008-2009 års bästa experimentiella intensivvårdsstudie. Studien utgår från enheten för anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet.

anders schmidt

- En jätteglad överraskning. Detta gav lite extra uppmärksamhet åt forskningen inom anestesiologin, säger Anders Schmidt i en kommentar.

De båda visar i artikeln att man kan dra nytta av de fördelar som narkosmedlet ketamin har på cirkulationssystemet när man tar hand om svårt skadade även om dessa har hjärnskador. När läkemedlet kom i mitten på 1960-talet rapporterades från början att det kunde vara farligt om patienten hade skallskador. Detta har gjort att man varit försiktig med användningen på skadade patienter. Allvarligt skadade patienter är inte sällan även skallskadade.

jonas aakeson

- Fördelarna med ketamin har man därmed inte alltid vågat dra nytta av fullt ut av hänsyn till riskerna för den skallskadade patientens hjärnfunktion, förklarar Jonas Åkeson.

Jonas Åkeson och Anders Schmidt drar i studien slutsatsen, att ketamin kan användas vid skallskada om man samtidigt redan från början tar hand om och är nogrann med ventilationen. Däremot kvarstår riskerna med ketamin om man låter den skadade fortsätta andas på egen hand, vilket ofta skedde under 1960- och 1970-talet när larmrapporterna kom.

Anders Schmidt som är forskarregistrerad vid KVM, fick ett stipendium på 10 000 kronor. De pengarna planeras gå till fortsatt forskning om ketamin.

Delföreningen för intensivvård inom Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) står bakom utnämningen av artikeln, som publicerats i Acta Anaesthesiol Scand 2008;52:1124–30.