lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Mindre långdragna förlossningar

2009-10-14

anna aakerud

En ny avhandling av Anna Åkerud vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund kan leda till att ett nytt läkemedel mot långdragna förlossningar tas fram.

Heparin är ett blodproppslösande läkemedel men har dessutom egenskapen att kunna göra livmoderhalsen mer lucker så att det blir lättare för ett barn att passera vid förlossningen. Friska kvinnor kan dock inte ges ett läkemedel mot blodproppar, eftersom det vore riskabelt och oetiskt. Därför har Anna Åkerud och hennes handledare Anders Malmström vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund tagit fram en besläktad substans som inte påverkar blodets förmåga att levra sig. Forskningen, som beskrivs i Anna Åkeruds nyligen framlagda avhandling, har tagits om hand i ett nystartat företag som vill utveckla substansen till ett läkemedel mot långdragna förlossningar.

Ingela Björck