lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Anslag till strokeforskning från nybildade Pia Ståhls Stiftelse

2008-10-02

Laboratoriet för experimentell hjärnforskning har i dagarna fått 300 000 kronor till strokeforskning från Pia Ståhls Stiftelse. Den nybildade stiftelsen ska i första hand främja vetenskaplig undervisning och forskning på universitetsnivå.

Pia Ståhl Althin samt Tadeusz Wieloch och Karsten Ruscher från Laboratoriet för experimentell hjärnforskning.

Pia Ståhl Althin samt Tadeusz Wieloch och Karsten Ruscher från Laboratoriet för experimentell hjärnforskning.

– Just strokeforskningen ligger mig extra varmt om hjärtat eftersom båda mina föräldrar drabbats av stroke. Stroke är en sjukdom som leder till grava handikapp och jag känner att det är ett område som behöver resurser, motiverar stiftelsens grundare Pia Althin beslutet att stödja just forskning kring stroke.

Pia Althins intresse för stroke ledde till att hon för ungefär ett år sedan fick kontakt med Tadeusz Wieloch, professor vid Laboratoriet för experimentell hjärnforskning i Lund.

– Vi är oerhört tacksamma och glada för detta anslag som gör det möjligt för oss att snabbare utveckla ny stroketerapi, säger Tadeusz Wieloch. Visst är det fantastiskt att privatpersoner visar sådan generositet för forskningen.

Årligen drabbas cirka 15 miljoner personer av stroke, varav 30 000 i Sverige. Stroke är vår vanligaste invalidiserande sjukdom och ungefär 120 000 strokepatienter lever idag i Sverige med olika grader av handikapp till följd av stroke, som nedsatt rörelse-, tanke- och talförmågan. Stroke orsakas oftast av att blodflödet i hjärnan hindras av att blodet koagulerar. Stroke kan behandlas med trombolys, vilket är ett slags proppupplösning. Behandlingen fungerar om den påbörjas inom tre timmar efter patienten insjuknat. Eftersom det är viktigt att behandlingen sätts in snabbt är det mindre än 10% av strokepatienterna som hinner behandlas med trombolys.

Under de första sex månaderna återfår strokepatienterna långsamt och i begränsad omfattning funktioner i hjärnan som har gått förlorade. Processer i den överlevande hjärnan som förbättrar hjärnfunktionen efter stroke aktiveras spontant. Denna återhämtning av hjärnfunktion efter stroke bygger på hjärnans inneboende förmåga att anpassa sin funktion till nya omständigheter, så kallad plasticitet. Det finns idag inga läkemedel som påskyndar denna process. Om det fanns läkemedel som kunde öka denna återhämtning skulle det dramatiskt förbättra strokepatientens livskvalitet.

Vid Laboratoriet för experimentell hjärnforskning studeras återhämtningsprocesserna efter stroke i experimentella modeller.

– Vi tror att vi inom en överskådlig framtid kan utveckla metoder som förbättrar hjärnfunktionen efter stroke. Vi inriktar vår forskning mot de processer som återskapar kontakterna mellan de överlevande nervceller och återupprättar signaltrafiken i hjärnan, berättar professor Tadeusz Wieloch.