lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

RSKC nu även i Malmö

2008-04-23

Region Skånes kompetenscentrum för Klinisk Forskning etableras i Malmö under våren 2008.

Region Skåne, Medicinska fakulteten och Södra sjukvårdsregionen bildade 2002 Region Skånes kompetenscentrum för klinisk forskning, RSKC, med placering vid USiL. Nu utvecklas RSKC med ytterligare ett kompetenscentrum - RSKC i Malmö.

RSKC i Malmö kommer att erbjuda:

  • en regional biobanksfacilitet med möjlighet till insättning och förvaring av forskningsprover
  • uttag av prover från biobanken och logistik inför analys av dessa
  • extraktion av DNA
  • projektanpassad genotyping och sekvensering (DNA-analyser) av forskningprover
  • rådgivning, stöd och utbildning inom biobankshantering och genomik

Verksamheten kommer att lokaliseras till Wallenberglaboratoriet vid Universitetssjukhuset MAS, ing 46, plan 3.

För mer information: Ann-Kristin Öhlin, verksamhetschef RSKC Malmö, ann-kristin.ohlin@skane.se