lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling

2008-04-10

Marcus Carlsson tilldelas Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten 2007. Marcus Carlsson har studerat hjärtats formförändring och blodflöde och visar hur hjärtats olika delar varierar i volym och läge under hjärtcykeln. Priset delas ut av Läkaresällskapet i Lund den 17 april. Alla är välkomna att lyssna till pristagarföreläsningen "Aspects of Cardiac Pumping" eller "Hjärtat är som en cykelpump!"

I sin avhandlingen ”Aspects on cardiac pumpning” beskriver Marcus Carlsson sina studier av hjärtats formförändring och blodflöden hos friska försökspersoner, elitidrottsmän och patienter med hjärtsjukdom. Med bland annat avancerad 3-dimensionell magnetkamerateknik har han med stor noggrannhet kunnat visa hur hjärtats olika delar varierar i volym och läge under hjärtcykeln.

Hjärtats totala volym ändrar sig endast blygsamma 8% och därför verkar det inte som hjärtat ”kramar” ut blodet i varje slag, som man lätt skulle vilja tro. Istället liknar den dominerande pumpfunktionen den hos en cykelpump. Ett membran, hjärtats klaffplan som skiljer förmaken från kamrarna, rör sig mot respektive ifrån hjärtspetsen och driver blodet genom en serie envägsventiler, d.v.s. hjärtats klaffar.

Marcus Carlssons noggranna beskrivning av denna process på levande personer ger nya insikter i hjärtats normala arbete och kommer att på sikt kunna leda till förbättrad behandling vid hjärtsjukdom.

Arbetet har väckt stor internationell uppmärksamhet och Marcus Carlsson, med dr vid Avdelningen för klinisk fysiologi i Lund, har inbjudits som gästforskare till University of California San Francisco (UCSF).

Prisutdelning och pristagarföreläsning

Tid & plats:
17 april, klockan 18.30 på Locus Medicus, Tunavägen 5 i Lund.

Titel:
"Aspects of Cardiac Pumping" eller "Hjärtat är som en cykelpump"

Till middagen efteråt krävs föranmälan, anmälan görs till Läkaresällskapet i Lund