lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ett Drömskepp invigt

2006-03-09

Onsdagen den 8 mars invigdes Truls Melins skulptur Drömskepp i entréhallen till Clinical Research Centre. Kvällen blev även en form av kick-off för alla medarbetare vid CRC.

I början av året påbörjades inflyttningen på universitetets och Region Skånes gemensamma forskningscentrum Clinical Research Centre (CRC) på sjukhusområdet i Malmö. Den stora invigningen kommer att äga rum i augusti i år, men kvällen onsdagen den 8 mars ägde en fösta invigning rum - konstinvigningen.

Konstnären Truls Melin har skapat en fyra meter långa skulptur som är placerad i CRC:s entréhall. Skulpturen, av svetsad aluminium, kallas för Drömskepp. Under invigningen överlämnades skulpturen från Statens konstråd till fastighetsägarna, Nordic Finance AB och RegionFastigheter.

Även övrig inköpt konst på CRC överlämnades från Statens konstråd till Lunds universitet, representerat av universitetsdirektör Peter Honeth som i sin tur symboliskt lämnade den vidare till CRC:s ordförande professor Jan Nilsson.

Efter ceremonin bjöds invigningsbesökarna, som till stor del bestod av de forskare, lärare och sjukvårdspersonal som kommer att arbeta på CRC, på förfriskningar, musik av Kiki Desplat & The Swing Kings och en konstvernissage för de inköpta konstverk som hänger runt om på CRC.

konstinvigning crc entren

Konstinvigningen ägde rum i CRC:s entré.

konstinvigning crc honeth nilsson

Universitetsdirektör Peter Honeth lämnar symboliskt över den inköpta konsten till CRC:s ordförande professor Jan Nilsson.

konstinvigning crc droemskepp

Truls Melins konstverk Drömskepp invigt, med obligatorisk flaska mot fören.

konstinvigning crc hugh connell

Hugh Connell, nöjd CRC-föreståndare, framför det nyss invigda konstverket.

 

Kiki Desplat & The Swing Kings underhöll.

Clinical Research Centre (CRC) i Malmö är ett unikt kliniskt forskningscentrum där forskning, utbildning och sjukvård integreras. CRC uppförs av Lunds universitet och Universitetssjukhuset MAS vid Region Skåne.