lu.se

LURN

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

LURN - Lunds Respiratoriska Nätverk

NYHETER


2019 års LURN möte den 20-21 mars Ystad Saltsjöbad

Mer information kommer under hösten.


logo lurn

LURN är ett nätverk som bildats för att främja samarbeten inom respiratorisk forskning. Vårt mål är att förena och belysa forskning utförd i Lund och Malmö, på universitetet och inom industrin.

LURN företräds av både kliniska och prekliniska institutioner och välkomnar seniora forskare likväl som yngre forskare. I dag utgörs nätverket av ett dussintal avdelningar på Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet.

LURN startades officiellt i maj 2003 och det första vetenskapliga mötet ägde rum i oktober 2003. LURN blev konstituerad som intresseförening i mars 2010. Det bestämdes då att LURN ska arbeta med tre större uppgifter:

- Samarbeten inom forskningsprogram

- Vägledning av doktorander

- Information om respiratorisk forskning till studenter.

Det hålls årliga möten för medlemmar, vilka brukar hållas på Ystad Saltsjöbad under mars-april månad. Mer från LURN möten se under Tidigare möten 

Möte LURN 2012

 

Målsättning för LURN

lurnemblem

 

Enkätundersökning

E-post: 
lurn_hld@med.lu.se 

Postadress: 
Lungmedicin och Allergologi, Hs 32
SUS, 221 85 Lund

Besöksadress: 
SUS Lund,
Lasarettsgatan 7, plan 11 (nära Valvet)

Professor/Överläkare: 
Leif Bjermer 

Forskningssköterska:
Tina Olsson

Telefon: 
046-17 53 39

Intresseanmälan studie

För dig med astma under 50 år och som är intresserad att delta i en studie.

Anmäl dig här!