lu.se

Tumörcellsbiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Tumörcellsbiologi

tcbgrp

Välkommen till forskargruppen Tumörcellsbiologi. Vi arbetar med att identifiera faktorer i cancerceller som ger dessa celler sina maligna egenskaper. Vårt mål är sedan att kunna utnyttja denna kunskap för att med molekylära angreppssätt kunna blockera dessa cellers malignitet.

Kontakt