lu.se

Stamcellscentrum

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Stamcellsbehandling kan förbättra hjärnans och hjärtats funktioner efter stroke och infarkt

2010-12-01

Blodpropp i hjärnan eller hjärtat, så kallad stroke och hjärtinfarkt, uppvisar liknande skademekanismer i kroppen hos de personer som drabbas. Forskare vid Lunds universitets stamcellscentrum har nu fått anslag för att undersöka hur nerv- och hjärtmuskelceller som tillverkats från stamceller kan förbättra hjärnans och hjärtats funktioner efter stroke och infarkt.

zaal kokaia and david bryder
Zaal Kokaia and David Bryder

Stroke och hjärtinfarkt har också många likheter när det gäller bakomliggande riskfaktorer, faktorer som påverkar kroppens återhämtning och risken för ett eventuellt återinsjuknande. Båda sjukdomarna orsakas av otillräckligt blodflöde i hjärnan eller hjärtat vilket leder till att nervceller och hjärtmuskelceller dör direkt eller på grund av en efterföljande inflammation. Hjärnan och hjärtat hos vuxna har en viss självläkande förmåga genom att kroppen bildar nya nerv- och hjärtmuskelceller från de egna stamcellerna. Men inte i tillräckligt hög grad för att patienten ska bli fullt frisk.

AFA Försäkring har beviljat professor Zaal Kokaia 6 Mkr, för att i samarbete med professor Stefan Jovinge, undersöka hur nerv- och hjärtmuskelceller som tillverkats från stamceller kan förbättra hjärnans och hjärtats funktioner efter stroke och infarkt.

Forskare kan idag tillverka nerv- och hjärtmuskelceller från embryonala stamceller (ES) som är tagna från befruktade ägg samt från hudceller, så kallade fibroblaster, som har omprogrammerats till en sorts stamceller. Dessa kallas inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) och kan i stort sett bli vilken celltyp som helst.

– Detta är samarbetsprojekt och vi kommer tillsammans med kardiologen och professorn Stefan Jovinge, att studera transplanterade nerv- och hjärtmuskelceller som har tillverkats från patientens egna stamceller eller från ES-celler och iPS-celler. Vi tror att dessa celler kan ha förmågan att återskapa de skadade cellerna och på så sätt få hjärnan eller hjärtat att fungera normalt igen, säger Zaal Kokaia som leder projektet.

Försöken kommer att göras i djurmodeller av stroke och hjärtinfarkt. Hjärnfunktionen kommer sedan att undersökas med elektrofysiologi och beteendetester, och hjärtfunktionen undersöks med ultraljud.

Forskarna kommer särskilt att studera betydelsen av inflammationen efter skadan och hur denna kan påverkas för att optimera läkningsprocessen, återhämtningen och den funktionella förbättringen hos patienten. Med hjälp av avancerad bildteknik kommer forskarna att följa vad som händer med stamcellerna och de nybildade nerv- och hjärtmuskelcellerna. Målsättningen är att projektet skall leda till ett protokoll som beskriver hur patienter med stroke eller hjärtinfarkt kan behandlas med regenerativ behandling.

Även David Bryder, docent vid Stamcellscentrum tilldelas 5 Mkr från AFA Försäkring. Han ska, i samarbete med Niels-Bjarne Woods, Johan Richter och Stefan Karlsson, undersöka hur iPS-cellerna påverkas av ålder. Om iPS-cellerna ska utgå från en patients egna celler och användas för patienter med åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer, så är ju en förutsättning att deras funktion inte försämrats med ålder.

Anslagen till Lunds universitet ingår i AFA Försäkrings femåriga forskningsprogram om s.k. regenerativ medicin. Målet för detta nya forskningsområde är att ersätta celler och vävnader som förlorats på grund av sjukdom med nya celler. AFAs forskningsprogram är på totalt 60 miljoner kronor.

Kontakt:

Zaal Kokaia, professor vid Stamcellscentrum, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Tel: 046-2220276, Mobil:070-5365917
zaal.kokaia@med.lu.se

David Bryder, docent vid Stamcellscentrum, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Tel: 046-2223951, Mobil: 070-6423951
david.bryder@med.lu.se