lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Ledning

magnus abrahamson

Prefekt

Magnus Abrahamson
Tel: 046-222 16 48
Magnus.Abrahamson[a]med.lu.se

anna rignell hydbom

Bitr prefekt FU

Anna Rignell-Hydbom
Tel: 046-222 16 30
Anna.Rignell-Hydbom[a]med.lu.se 

marianne jansson

Bitr prefekt HMS-frågor

Marianne Jansson
Tel: 046-222 17 70
Marianne.Jansson[a]med.lu.se

Prefekt
Magnus Abrahamson
Tel: 046-17 34 45
Magnus.Abrahamson[a]med.lu.se

Bitr prefekt GU, stf prefekt
Martin L. Olsson
Tel: 046-17 32 07
Martin_L.Olsson[a]med.lu.se

Bitr prefekt FU
Anna Rignell-Hydbom
Tel: 046-222 16 30
Anna.Rignell-Hydbom[a]med.lu.se 

 
Biträdande prefekt HMS-frågor
Marianne Jansson
Tel: 046-222 17 70
Marianne.Jansson[a]med.lu.se