lu.se

Klinisk kemi och farmakologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Forskningen vid Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi bedrivs i avdelningens forskargrupper i vänstermenyn.