lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Vad forskar du om?

david bryder

HLF-genen styr vårt långsiktiga immunförsvar

David Bryder har upptäckt att när genen HLF inte stängs ner i rätt tid, så leder det till att vårt långsiktiga immunförsvar inte kan bildas. Följderna kan bli att man utveckla leukemi.

alexander pietras foto ragnar soederbergstiftelsen
Alexander Pietras - foto Ragnar Söderbergstiftelsen

Kartlägger hjärntumörcellers anpassning till syrebrist

Den mest aggressiva varianten av hjärntumör har en genomsnittlig överlevnad på 15 månader. Alexander Pietras forskar om nya behandlingsstrategier för patienter som drabbas.

haakan axelson

Bättre analys av njurcancer

Håkan Axelson forskar om var i njuren cancern uppkommit och vad som gått fel med dessa celler.

tahir taj

Är luften vi andas säker?

Svenskars hälsa påverkas vid dagar med tillfälligt förhöjda luftföroreningar. Trots att Sverige ligger långt under de gränsvärden som EU's föreskriver. Tahir Taj har forskat på om luften vi andas är säker.

hanna weimann

Balkonglådor är viktiga för hälsan

Gröna miljöer kan också vara grannens balkongväxter, kyrkogårdar eller ett grönt dike mellan två vägar. Hanna Weimann forskar på hur de gynnar människors livsmiljö.

nb woods

First blood - varifrån kommer ditt blod egentligen?

Niels-Bjarne Woods forskar om hur det går det till när våra första blodkroppar bildas under fosterstadiet.

Björn Nilsson
Björn Nilsson

Cancercellers akilleshäl

Cancerceller har ofta har utbredda skador i sina ribosomala gener. Fyndet visar på en akilleshäl för cancerceller och kan innebära nya möjligheter vid cancerbehandling, förklarar Björn Nilsson.

david bryder

Så kan blodet föryngras

Nu har en forskargrupp för första gången lyckats föryngra blodstamceller med spårbar nedsatt funktion i åldrande möss. David Bryder har lett studien.

david gisselsson nord
David Gisselsson Nord

Att använda militära strategier mot cancer

Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall cancerforskare David Gisselsson Nord.

mattias moeller

Så hittades 1000 nya genvarianter i blodet

Mattias Möller utvecklade ny programvara och fann 1000 nya mutationer i blodgruppsgenerna

ebba malmqvist

Små luftföroreningar kan påverka fostrets tillväxt

Ebba Malmqvist studerar gravida kvinnor som bor i områden med förorenad luft.

kerstin nilsson

Barn förolyckas i lantbruket

Kerstin Nilsson har undersökt lantbrukares attityder till och erfarenheter av barns uppväxt i lantbruksmiljö.

Alya Zriwil

B-cellernas betydelse för barnleukemi

Alya Zriwil studerar tidig B-cellsutveckling i embryot och kunnat visa på skillnader i B-cellsutveckling hos embryo och hos vuxna.

joan yuan

Streckkoder visar blodets familjeträd

Joan Yuan forskar på hur vi genom att ge stamceller en ”streckkod” har vi kunnat spåra deras funktion för att se vilka celler i blodet och immunsystemet de kan ge upphov till.

kerstin nilsson

Höjd pensionsålder kräver anpassad arbetsmiljö

Kerstin Nilsson forskar på vad som krävs av vår arbetsmiljö om vi ska kunna arbeta högre upp i ålder.

bjoern nilsson

Ärftliga riskfaktorer kartlagda

Björn Nilsson med kollegor runt omkring i Europa, har upptäckt åtta nya riskanlag för blodcancersjukdomen multipelt myelom.

chris madsen
Chris Madsen

Cancerceller sprids av ”kidnappade” protein

Chris Madsen har upptäckt att cancerceller ”kidnappar” ett proteinkomplex för att på så sätt kunna röra sig ut i kroppen.

matilda billing

Proteinernas dominoeffekt

Matilda Billing har upptäckt att ett speciellt protein som fäster på blodstamcellen är en av faktorerna som gör att tillväxten i cellen avstannar.

henrik lilljebjoern

Nya former av blodcancer hos barn

Henrik Lilljebjörn har i sitt forskarteam upptäckt två nya former av barnleukemi.

niel bjarne woods

Hur bildas blod?

Signalmolekylen cAMP, spelar en viktig roll i bildandet av mänskligt blod under fosterutvecklingen.
Niels-Bjarne Woods forskargrupp studerar om hur signalmolekylen cAMP spelar in vid bildandet av mänskligt blod under fosterutvecklingen.

jennifer hansson

Stamcellsliknande celler i njuren lagar skador

Jennifer Hansson studerar en celltyp i njuren som verkar kunna hjälpa till att reparera njuren vid skada.

julia westman

Ovanliga blodgrupper

Julia Westman har intresserad sig för två av de mindre kända blodgruppssystemen som vi hr.

petter saewen
Petter Säwén

Blodstamcellers beteende

Petter Säwén har upptäckt att blodstamcellers beteende förändras efter en benmärgstransplantation.

jonas larsson roman galeev

Blodstamcellernas tillväxt

Jonas Larsson och Roman Galeev forskar på vilka av våra 20 000 gener som styr blodstamcellernas tillväxt.

eliane cortez

Hur tumörer växer och sprider sig

Eliane Cortez forskning handlar om varför bara vissa cancerceller har förmåga att sprida sig.

charles walther

Sarkom

Charles Walther forskar på provtagningsmetoder för sarkom som är cancer i kroppens stödjevävnader.

kenichi miharada

Gallsyra hos foster

Kenichi Miharada forskar om hur gallsyra möjliggör produktion av blodstamceller hos foster.

dgn

Njurtumör hos barn

David Gisselsson Nord forskar om Wilms tumör och hur olika delar av samma tumör kan skilja sig åt genetiskt.

roger roenn

Stamceller rostar sönder

Roger Rönn menar att känsliga stamcellerna utsätts för en yttre miljö som gör att de på sätt och vis rostar sönder.

sofie singbrandt soederberg

Svårbehandlad anemi

Sofie Singbrant Söderbeg forskar på att  hitta alternativa behandlingsmetoder för de patienter med svårbehandlad blodbrist.

jenny hansson

Blodstamcellernas maskineri

Jenny Hansson studerar blodstamceller som finns i benmärgen och som ger upphov till våra immunceller.

kristina mattsson

Hälsorisker för barn med rökande mammor

Kristina Mattsson forskar om sambandet mellan exponering för tobaksrökning och risken att drabbas av sjukdomar senare i livet.

maria dahl

Ombyggda virus botar Gauchers sjukdom

Maria Dahl har upptäckt att i studier på möss, kan Gauchers sjukdom helt botas med hjälp av genterapi.

setareh safavi

Bättre med för många än för få kromosomer vid leukemi

Setareh Safavi har studerat vuxna med om lymfatisk leukemi.

jonatan axelsson

Sämre spermierörlighet hos män som utsatts för DEHP

Jonatan Axelsson forskar på hur fertiliteten påverkas av kemiska ämnen.

karunaakar saamarthy

Ny diagnosmetod för prostata- och tjocktarmscancer

Karunakar Saamarthy visar att proteinet Bcl-3 har stor betydelse för att kunna ställa en tidig diagnos av prostata- och tjocktarmscancer.

amande ode

Kan höga halter av selen ge ADHD?

Amandea Ode forskar på sambandet mellan mineralerna mangan och selen och ADHD.

kajsa paulsson

Genetiskt test visar prognos

Kajsa Paulsson forskar på en av de vanligaste akuta leukemisjukdomarna hos barn, hyperdiploid akut lymfatisk leukemi.

goeran karlsson
Göran Karlsson

"Det är mycket sorterande"

Göran Karlsson och hans forskargrupp försöker skilja muterade stamcellerna från friska stamceller och hoppas på så sätt kunna förbättra diagnosen och behandlingen av myeloisk leukemi.

reihaneh zarrizi

Proteiner som är viktiga för celldelningen

Reihaneh Zarrizi forskar på Gamma-tubulin och BAP1, två proteiner som är viktiga för en korrekt celldelning.

kristian pietras
Kristian Pietras

Protein nyckelroll i spridning av bröscancer

Kristian Pietras visar att det är proteinet ALK1 som är avgörande hur stor spridning en brösttumör får i kroppen.

Johan Flygare
Johan Flygare

Framtidens blodersättningsmedel

Johan Flygares forskning handlar om att omvandla hudceller till att bli röda blodkroppar, de celler som har i uppgift att transportera syre till kroppens alla organ.