lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Maria Albin, MD DrMedSci

Sektionschef, överläkare, docent / Head of section, Senior consultant, Associate professor

maria albin

Department
Phone
Fax
E-mail

Epidemiology and environmental medicine
+46 - 46 - 173159, +46 - 46 - 2221632
+46 - 46 - 173180
maria.albin@med.lu.se