lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


kristian pietras

Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, har utsetts till Lunds universitets egen Fernströmpristagare. Han får priset för sin banbrytande forskning om samspelet mellan tumörceller och deras omgivning, vilket kan leda till nya behandlingar vid cancer.

blod

Ju fler blodgrupper och blodgruppssystem som forskarna hittar, desto bättre kan man matcha donatorsblod med mottagare. Vetandets värld följer blodets väg från blodgivaren till mottagaren med bland annat hjälp av professor Martin L Olsson.

Hör hela programmet här

bi

Svenska forskare misstänker att honungsbin bär på ett naturligt skydd i form av en mikroskopisk armé bestående av mjölksyrabakterier, som har skyddat bina men även människor och djur under tusentals år. Honungsbina kan ha blivit känsligare för infektioner för att de har förlorat en del av sina naturliga mjölksyrabakterier. Det skulle kunna vara en bidragande orsak till binas omfattande hälsoproblem, som i sin tur hotar pollineringen av många växter. För att undersöka detta behöver forskarna samla in prover från bikupor över hela landet. Genom Nobelmuseets elevprojekt Forskarhjälpen får Sveriges skolelever möjligheten att vara med i detta omfattande forskningsprojekt. Nu har turen kommit till Apelgårdsskolan, Rosengård, Malmö som ger sig ut till Torups bigårdar för att samla in honungsbin, honung och bibröd.
Se inslaget på Svt här (8 minuter in i programmet)

alexander pietras foto ragnar soederbergstiftelsen
Alexander Pietras - foto Ragnar Söderbergstiftelsen

Den mest aggressiva varianten av hjärntumör – glioblastom – har en genomsnittlig överlevnad på 15 månader. Det finns därför ett akut behov av nya behandlingsstrategier för denna patientgrupp. En forskargrupp från Lunds universitet visar nu på nya faktorer som kan inverka på tumörcellernas förmåga att stå emot behandling. Studien som letts av Alexander Pietraspubliceras i Cell Reports.

kerstin nilsson

Vid sidan av kronologisk ålder är din sociala, mentala och biologiska ålder avgörande för beslutet att fortsätta arbeta. Vi måste sluta bunta ihop alla äldre i en grupp och göra åldersdiskrimineringen - "ålderismen" - till en riktig debattfråga, menar bland annat äldreforskaren Kerstin Nilsson i en artikel i Svenska Dagbladet.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64