lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


alexander pietras
Alexander Pietras. Foto:Louise Cornmark

Närmare 20 miljoner kronor delas ut till 16 olika forskningsprojekt vid Lunds universitet i Barncancerfondens hörstutlysning 2017. En av de 16 forskarna är Alexander Pietras som får 2,1 miljoner kronor för sitt forskningsprojekt om modellering av stamcellsignalering i hjärntumörer:

 

– Den här typen av anslag är en förutsättning för alla delar av vår verksamhet. Det är dessutom ett kvitto på att Barncancerfonden tror på det arbete min forskargrupp har lagt ner under de senaste tre åren, och det nya anslaget gör att vi kan satsa vidare med ännu större kraft.

Läs mer om forskningen och vilka forskare som fått anslag

mattias magnusson 01

Ny forskning ska identifiera och karaktärisera resistenta lungcancerstamceller och utveckla en teknik för att skräddarsy läkemedel som kan slå ut alla cancerceller hos den enskilda patienten. Detta är målet för Mattias Magnusson som fått 6 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen för att driva forskningsprojektet.

amnioticfluid

Amniotic fluid, the protective liquid surrounding an unborn baby, is discarded as medical waste during caesarean section deliveries. However, there is increasing evidence that this fluid is a source of valuable biological material, including stem cells with the potential for use in cell therapy and regenerative medicine. A team of scientists and clinicians at Lund University in Sweden have now developed a multi-step method, including a unique collection device and new cell harvesting and processing techniques, that enables term amniotic fluid to be safely harvested for large quantities of cells.

lars rylander

I Sverige drabbas cirka 5000 kvinnor per år av havandeskapsförgiftning, en sjukdom som är allvarlig både för modern och barnet. Nu ska en forskargrupp under ledning av Lars Rylander undersöka om hormonstörande miljögifter vara en av orsakerna.

– Varje riskfaktor som kan identifieras, för att sedan elimineras eller minskas, är av stor betydelse, säger Lars Rylander, docent vid enheten för miljöepidemiologi.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64