lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


bfceed9ad47a29ca 800x800ar

Cancerfonden delar nu ut rekordsumman 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det största beloppet någonsin. Av dem får Lunds universitet drygt 77 miljoner kronor nästa år. Daniel Bexell är en av dem som får ta del av forskningsstödet från Cancerfonden:

– Min forskning handlar att hitta nya behandlingar mot neuroblastom, som varje år drabbar mellan 15 och 20 barn i Sverige och där de flesta är under fem år. Tack vare anslaget från Cancerfonden kan vi nu arbeta för att fler barn ska överleva.

catarina nordander

På senare år har vibrationsskadorna ökat och många av de drabbade är unga. Vi vet idag att vibrationer orsakar symtom i kärl och nerver, men vi vet inte exakt vad som händer i kroppen när den utsätts för vibrerande påfrestningar. Det finns det behov av metoder som kan ge objektiv och tidig information om att en vibrationsskada är på väg att utvecklas. Catarina Nordander, docent i arbets- och miljömedicin, tilldelas därför 4 152 000 kronor från AFA försäkring, för sitt forskningsprojekt som ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. 

alya zriwil

Alya Zriwil, fd doktorand i Ewa Sitnicka's grupp, har av Blodcancerförbundet fått utmärkelsen Årets hematologiska avhandling 2017, för sin avhandling On the origin of B-cells - Elucidating the role of tyrosine kinase receptors in B-cell development. Alyas forskning kretsat kring tyrosinkinashämmarnas roll i utvecklingen av B-celler - ny kunskap av stort intresse för dem som forskar inom bland annat olika leukemier och diverse former av lymfom.

Läs mer

ramin massoumi och magnus hansson l
Ramin Massoumi LU & Magnus Hansson, NeuroVive

Ramin Massoumis forskargrupp på Avdelningen för translationell cancerforskning har tillsammans med företaget NeuroVive, fått priset för en industridoktorand från Stiftelsen för strategisk forskning.

- Levercancer är en allvarlig sjukdom som svarar för ca 600 000 dödsfall årligen globalt. Vi hoppas genom detta att kunna utveckla nya läkemedelsbaserade behandlingsmöjligheter vid levercancer, säger Ramin Massoumi.

 

Läs mer om Ramin Massoumis forskning

martin l olsson
Martin L Olsson

Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin och överläkare vid Nordic blood group reference laboratory i Lund, har inom loppet av ett par veckor tilldelats två internationella priser för sitt arbete inom translationell blodforskning.Dels fick Martin L Olsson en hedersmedalj från The Polish Association of Haematologists and Transfusiologists för att ha karakteriserat blodgruppsmolekyler samt utvecklat och infört DNA-baserad blodgruppsanalys i klinisk praxis. Dels tilldelade American Association of Blood Banks lundaforskaren The Tibor Greenwalt Memorial Award, för hans stora vetenskapliga bidrag inom transfusionsmedicin och förmågan att framgångsrikt kunna förklara avancerad vetenskaplig forskning.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64