lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


Nästan vart tredje cancerfall som drabbar kvinnor i Sverige är bröstcancer. Av dessa är cirka 10-15 procent tumörer som inte svarar på behandling med hormoner, vilket gör dem mer aggressiva och oftare ger upphov till återfall. Nu har ett internationellt forskarlag lett av forskare vid Lunds universitet upptäckt att dessa aggressiva tumörer kan byta identitet genom manipulering av bindvävscellerna i brösttumören. Forskarna utvecklar nu ett nytt läkemedel för svårbehandlad bröstcancer, som innebär att den aggressiva tumören omvandlas till en hormonkänslig tumör som kan behandlas med konventionell hormonterapi.

sven pahlman och emma hammarlund
Sven Påhlman och Emma Hammarlund

Geologer har länge hävdat att djurens uppkomst möjliggjordes tack vare en ökande syrehalt i atmosfären, men det är en tes som varit svår att bevisa.

Nu har forskare angripit frågan tvärvetenskapligt och lagt fram en ny hypotes om varför djuren lyckades diversifiera för cirka 543 miljoner år sedan. Med hjälp av ledtrådar från tumörbiologi menar de att en biologisk nyckel gav djuren framgång. Forskningsresultaten publiceras i tidskriften Nature Ecology & Evolution.

mattias magnusson 0

HLF-genen är nödvändig för att hålla våra blodstamceller i ett vilande stadium, något som är avgörande för att säkerställa normal blodproduktion. Det visar en ny forskningsstudie från Lunds universitet som publicerats i Cell Reports. Resultaten kan ha viktiga tillämpningar för benmärgstransplantationer, såväl som för att förstå hur leukemi utvecklas.

– Studien bekräftar flera tidigare studier som visar på HLF-genens betydelse vid blodbildning, säger Mattias Magnusson som lett den aktuella studien.

kerstin nilsson

Kerstin Nilsson, forskare i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, har tilldelats drygt 3,5 miljoner kronor från AFA Försäkring för att utbilda chefer och HR-personal i Helsingborgs kommun enligt modellen Sustainable working life for all ages, swAge, avsedd att öka kunskapen om åldrande i arbetslivet.

 

– Det är så roligt att AFA vill satsa på forskning som förebygger ohälsa och att folk blir sjuka och mår dåligt, säger Kerstin Nilsson

alexander pietras
Alexander Pietras. Foto:Louise Cornmark

Närmare 20 miljoner kronor delas ut till 16 olika forskningsprojekt vid Lunds universitet i Barncancerfondens hörstutlysning 2017. En av de 16 forskarna är Alexander Pietras som får 2,1 miljoner kronor för sitt forskningsprojekt om modellering av stamcellsignalering i hjärntumörer:

 

– Den här typen av anslag är en förutsättning för alla delar av vår verksamhet. Det är dessutom ett kvitto på att Barncancerfonden tror på det arbete min forskargrupp har lagt ner under de senaste tre åren, och det nya anslaget gör att vi kan satsa vidare med ännu större kraft.

Läs mer om forskningen och vilka forskare som fått anslag

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64