lu.se

Laboratoriemedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Vårt unika blod

2017-09-05

blod

Ju fler blodgrupper och blodgruppssystem som forskarna hittar, desto bättre kan man matcha donatorsblod med mottagare. Vetandets värld följer blodets väg från blodgivaren till mottagaren med bland annat hjälp av professor Martin L Olsson.

Hör hela programmet här