lu.se

Laboratoriemedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

medicon village onkologi 15

Vi är en forskningsintensiv institution inom de laboratoriemedicinska specialiteterna som integrerar experimentell, epidemiologisk och patientnära forskning med relevans för sjukvården. Forskningen bedrivs i självständiga forskargrupper som samordnas i tio avdelningar.