lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Arbets- och miljömedicin

Vi forskar kring människors arbets- och miljöbetingade hälsa, med inriktning på metaller, miljögifter, luftvägsskadande och cancerframkallande ämnen, stress och arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, samt äldre i arbetslivet. Vår styrka ligger i en kombination av registerstudier och biobanker, fältstudier och experimentella studier.

 

Kontakt

Lunds universitet

Avd för arbets- och miljömedicin
Medicon Village, Byggnad 402A
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hämtställe: 90

eller

Lunds universitet

Avd för arbets- och miljömedicin
Enheten för Miljöepidemiologi
Medicon Village, Byggnad 406
Scheelevägen 2
223 63 Lund

E-post: 
amm@med.lu.se