lu.se

Laboratoriemedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


charlotta bo iers
Charlotta Böiers

Forskare har upptäckt att den vanligaste formen av akut barnleukemi kan ha sin början i den tidiga fosterutvecklingen då immunsystemet bildas. Studien, som letts av professor Tariq Enver, är ett samarbete mellan Lunds universitet och University College London. Charlotta Böiers är forskare vid Lunds universitet och en av förstaförfattarna till studien.

kajsa paulsson

Kajsa Paulsson bestämde sig tidigt för att bli genetiker. Sedan några år tillbaka driver hon en forskargrupp på Avdelningen för klinisk genetik, där hon forskar på den vanligaste barncancerformen, akut lymfatisk leukemi (ALL).

- Så länge barn dör av sin cancer kan vi aldrig nöja oss, säger hon.

 

david gisselsson nord
David Gisselsson Nord. Foto: Åsa Hansdotter

Det är mycket ovanligt att barn får cancer – man räknar med runt 300 fall i Sverige per år. Och de allra flesta överlever sin sjukdom. Men varför får barn cancer? Är det bara en genetisk slump? För David Gisselsson Nord är frustrationen han känner när ett barn inte överlever, en av drivkrafterna att gå till jobbet. Men han är övertygad om att forskningen ständigt kommer att förbättra och förlänga livet för barn med cancer.

anna hagstro m

Akut lymfatisk leukemi (ALL) hos spädbarn under 1 år, är en ovanlig sjukdom som i Sverige drabbar cirka fyra barn per år. I motsats till ALL hos äldre barn är prognosen för spädbarn dålig och idag lyckas man endast behandla ungefär 40 procent med lyckosamt utfall. Nu har ett forskarteam, lett av Anna Hagström-Andersson, undersökt vad det är som gör sjukdomen så aggressiv genom att studera så kallade ”aktiverande” mutationer och hur de bidrar till leukemiutveckling.

richter 4665portra tt

Kronisk myeloisk leukemi (KML) var före år 2000 en sjukdom med hög dödlighet. Men introduktion av målstyrd behandling med läkemedlet imatinib förbättrade behandlingsresultaten dramatiskt, dock till priset av livslång behandling. Nu har nya studier visat hur cirka hälften av patienterna med goda behandlingssvar, kan avsluta sin behandling utan återfall i sjukdomen.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64