lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Medicon Village

medicon village

Medicon Village är en mötesplats för forskning, innovationer och affärsutveckling inom livsvetenskaperna. Medicon Village finns i Lund, i omedelbar närhet till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

På Medicon Village finns idag forskare vid Lunds universitet, ett stort antal företag och verksamhet inom Region Skåne.

Medicinska fakultetens närvaro omfattar forskning inom cancer/onkologi, neurovetenskap, palliativ vård samt arbetsmiljö och hälsa.

Besöksadress: Scheelevägen 2, Lund