lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kontakt under sommaren

sommar

Bemanning på fakultetskansliet under sommaren.

Avdelningen för forsknings- och ledningsstöd

 • V. 25 Lennart Angere, Kit Armini, Mattias Brattström, Ingrid Dahlberg (måndag till onsdag), Birgitta Larsson, Christina Parknäs, Ella Stensson, Emma Roybon
 • V. 26 Mattias Brattström, Birgitta Larsson, Christina Parknäs, Ella Stensson, Emma Roybon, Anette Saltin (tisdag - fredag)
 • V. 27 Susanne Sundell, Ella Stensson (måndag till onsdag)
 • V. 28 Susanne Sundell
 • V. 29 Mattias Brattström
 • V. 30 Anette Saltin, Emma Roybon
 • V. 31 Lennart Angere, Ingrid Dahlberg, Anette Saltin, Ella Stensson (onsdag till fredag)
 • V. 32 Lennart Angere, Kit Armini, Ingrid Dahlberg (måndag till onsdag), Anette Saltin, Ella Stensson, Susanne Sundell
 • V. 33 Lennart Angere, Kit Armini, Mattias Brattström, Birgitta Larsson, Ingrid Dahlberg (måndag till onsdag), Christina Parknäs, Emma Roybon, Anette Saltin, Ella Stensson, Susanne Sundell

Tillförordnad kanslichef när ordinarie kanslichef har semester:

2–13 juli: Kajsa Johnsson, Johnsson, personalchef
30 juli–10 augusti: Lennart Angere, bitr. kanslichef
23–27 juli nås kanslichef samt bitr. kanslichef per e-post 

Huvudregistrator:

 • V. 25 Ingrid Dahlberg
 • V. 26 Anette Saltin
 • V. 27 Lotta Anderberg
 • V. 28 Lotta Anderberg
 • V. 29 Anette Saltin
 • V. 30 Anette Saltin
 • V. 31 Ingrid Dahlberg
 • V. 32 Ingrid Dahlberg

Ekonomiavdelningen

 • V. 25 Liselott Gelkner, Julia Hansson, David Ganrot och Laila Persson
 • V. 26 Liselott Gelkner, Julia Hansson, David Ganrot, Laila Persson och Jörgen Malmsten
 • V. 27 Liselott Gelkner, David Ganrot och Laila Persson
 • V. 28 Bo Olsson och Laila Persson
 • V. 29 Bo Olsson och Laila Persson
 • V. 30 Bo Olsson, Laila Persson och Erland Stefenitz
 • V. 31 Julia Hansson och Erland Stefenitz
 • V. 32 Julia Hansson och Jörgen Malmsten
 • V. 33 Liselott Gelkner, Julia Hansson, David Ganrot och Jörgen Malmsten 

Personal- och rekryteringsavdelningen

 • V. 25 Aldiana Sikiric, Inga-Lena Karlsson,Hülya Leeb-Lundberg, Kajsa Johnsson, Mikael Rydahl, Robert Norrman
 • V. 26 Aldiana Sikiric, Inga-Lena Karlsson, Hülya Leeb-Lundberg, Kajsa Johnsson, Robert Norrman
 • V. 27 Aldiana Sikiric, Helene Berggren, Inga-Lena Karlsson, 2/7 Hülya Leeb-Lundberg, Kajsa Johnsson
 • V. 28 Aldiana Sikiric, Kajsa Johnsson, Robert Norrman
 • V. 29 Robert Norrman, Kajsa Johnsson 17-18/7
 • V. 30 Robert Norrman, 23/7-24/7
 • V. 31 Mikael Rydahl
 • V. 32 Helene Berggren, Mikael Rydahl
 • V. 33 Helene Berggren, Inga-Lena Karlsson, Kajsa Johnsson, Mikael Rydahl, Robert Norrman, from 15/8

Internationella avdelningen

 • V. 26 Christina Jeppsson, Anna Graber-Soudry, Elisabeth Axell (27–29)
 • V. 27 Christina Jeppsson, Anna Graber-Soudry, Elisabeth Axell
 • V. 28 Anna Graber-Soudry (9–10), Elisabeth Axell (9–10)
 • V. 29 Obemannat*
 • V. 30 Obemannat*
 • V. 31 Obemannat*
 • V. 32 Anna Beran, Caroline Morand
 • V. 33 Anna Beran, Caroline Morand, Elisabeth Axell (9–10) 

* E-postadressen International.Facultymedicine@med.lu.se kollas regelbundet under obemannade veckor

Kommunikationsavdelningen

 • V. 26 Katrin Ståhl, Ingemar Hultquist, Tove Smeds
 • V. 27 Katrin Ståhl
 • V. 28 Obemannat*
 • V. 29 Johanna Sandahl
 • V. 30 Obemannat*
 • V. 31 Ingemar Hultquist
 • V. 32 Johanna Sandahl, Anna Mansfeld, Katrin Ståhl, Ingemar Hultquist, Tove Smeds
 • V. 33 Johanna Sandahl, Anna Mansfeld, Katrin Ståhl, Ingemar Hultquist, Tove Smeds

*Kontakta i akuta ärenden Johanna Sandahl på 0709–943479.

Utbildningsavdelningen

 • V. 27 Lotta Anderberg Håkansson, Jenny Arfwedson, Sara Holmgren, Emelie Josephsson (2–4/7), Jessica Lindell, Cecilia Nygren, Alexandra Strandberg Teresa Svarvell (3–4/7)
 • V. 28 Lotta Anderberg Håkansson, Sara Holmgren (9–11/7), Jessica Lindell (9, 11–13/7), Cecilia Nygren (9-11/7), Alexandra Strandberg
 • V. 29 Åse Feltborg, Jessica Lindell (16–18/7), Alexandra Strandberg
 • V. 30 Annika Ilskog (25–27/7), Alexandra Strandberg (23-24/7)
 • V. 31 Jenny Arfwedson (30–31/7), Anna Arstam, Annika Ilskog (30/7-1/8), Jessica Lindell (3/8), Eva Piculell
 • V. 32 Emelie Josephsson, Linda Palmqvist, Eva Piculell, Teresa Svarvell