lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kontakt under sommaren

sommar
Bemanning på fakultetskansliet under sommaren.

Avdelningen för forsknings- och ledningsstöd

 • V 27 Pernilla Carlsson, Diana Jerman (måndag, tisdag, onsdag), Christina Parknäs
 • V 28 Pernilla Carlsson
 • V 29 Pernilla Carlsson, Anette Saltin
 • V 30 Anette Saltin
 • V 31 Ingrid Dahlberg (måndag, tisdag, onsdag), Diana Jerman (torsdag, fredag), Emma Roybon, Anette Saltin, Lennart Angere (25 % from 1 augusti)
 • V 32 Ingrid Dahlberg (måndag, tisdag, onsdag), Diana Jerman, Christina Parknäs, Anette Saltin, Lennart Angere (25 %)
 • V 33 Mattias Brattström, Pernilla Carlsson (onsdag, torsdag, fredag), Ingrid Dahlberg (måndag, tisdag, onsdag), Diana Jerman, Christina Parknäs, Emma Roybon, Anette Saltin, Lennart Angere (25 %)

Ställföreträdande kanslichef när kanslichef Mattias Brattström har semester:

 • V27-28 Kajsa Johnsson
 • V30 Anna Arstam
 • V31 Emma Roybon
 • V32 Mikael Rydahl

Ekonomiavdelningen

 • V 25 David Ganrot, Liselott Gelkner, Jörgen Malmsten, Laila Persson och Åsa Söderberg
 • V 26 David Ganrot, Liselott Gelkner, Jörgen Malmsten och Åsa Söderberg
 • V 27 David Ganrot, Liselott Gelkner och Laila Persson
 • V 28 Laila Persson
 • V 29 Laila Persson
 • V 30 Bo Olsson och Laila Persson
 • V 31 Bo Olsson
 • V 32 Bo Olsson och Erland Stefenitz

Personal- och rekryteringsavdelningen

 • V 25 Kajsa Johnsson, Mikael Rydahl, Helene Berggren, Hülya Leeb-Lundberg, Malin Rehnstam, Aldiana Sikiric och Inga-Lena Karlsson (19-21 juni).
 • V 26 Kajsa Johnsson, Mikael Rydahl, Helene Berggren, Hülya Leeb-Lundberg, Malin Rehnstam och Inga-Lena Karlsson (26-27 juni).
 • V 27 Kajsa Johnsson, Mikael Rydahl, Hülya Leeb-Lundberg, Malin Rehnstam, och Inga-Lena Karlsson (3-4 juli).
 • V 28 Kajsa Johnsson
 • V 29 Obemannat
 • V 30 Obemannat
 • V 31 Helene Berggren (31 juli -3 aug) och Malin Rehnstam (31 juli)
 • V 32 Kajsa Johansson, Mikael Rydahl, Helene Berggren (7-10 aug), Inga-Lena Karlsson (7-8 aug), Malin Rehnstam (7 aug) och Aldiana Sikiric.
 • V 33 Mikael Rydahl, Helene Berggren, Malin Rehnstam, Aldiana Sikiric och Inga-Lena Karlsson.

Internationella avdelningen

V 25 Elisabeth Axell, Christina Jeppsson, Anna Graber-Soudry

 • V 26 Elisabeth Axell, Anna Graber-Soudry
 • V 27 Elisabeth Axell (halva veckan)
 • V 28 Camilla Ennerberg
 • V 29 Camilla Ennerberg
 • V 30 Camilla Ennerberg, Anna Graber-Soudry (halva veckan)
 • V 31 Camilla Ennerberg, Christina Jeppsson
 • V 32 Camilla Ennerberg, Christina Jeppsson, Elisabeth Axell
 • V 33 Camilla Ennerberg, Christina Jeppsson, Elisabeth Axell, Anna Graber-Soudry

Kommunikationsavdelningen

 • V 25 Johanna Sandahl, Federica Savino, Sofia B Liljedahl, Anna Mansfeld och Ingemar Hultquist
 • V 26 Johanna Sandahl, Katrin Ståhl, Federica Savino, Sofia B Liljedahl, Anna Mansfeld och Jessica Björck
 • V 27 Johanna Sandahl, Katrin Ståhl, Federica Savino, och Jessica Björck
 • V 28 Federica Savino och Jessica Björck
 • V 29 Federica Savino
 • V 30 Federica Savino den 24-27 juli. I övrig obemannat.
 • V 31 Ingemar Hultquist den 31 juli-3 augusti.
 • V 32 Katrin Ståhl, Anna Mansfeld, Jessica Björck och Ingemar Hultquist den 7-8 augusti.
 • V 33 Johanna Sandahl, Katrin Ståhl, Anna Mansfeld, Jessica Björck och Sofia B Liljedahl den 16-18 augusti.

Utbildningsavdelningen

 • V 24 Lotta Anderberg Håkansson, Jenny Arfwedson, Anna Arstam, Helena Axelsson (12/6), Åse Feltborg (12–14/6), Sara Holmgren, Annika Ilskog, Emelie Josephsson, Cecilia Nygren, Eva Piculell, Camilla Sjölin, Barbro Soliman (12–15/6), Alexandra Strandberg, Teresa Svarvell, Jessica Lindell (12–13/6, 15–16/6)
 • V 25 Lotta Anderberg Håkansson, Jenny Arfwedson, Anna Arstam, Helena Axelsson, Sara Holmgren, Annika Ilskog, Emelie Josephsson, Cecilia Nygren, Eva Piculell, Camilla Sjölin, Barbro Soliman (20–21/6), Alexandra Strandberg, Teresa Svarvell, Jessica Lindell
 • V 26 Lotta Anderberg Håkansson (26–27/6), Anna Arstam (26–27/6), Helena Axelsson (26–27/6), Sara Holmgren, Emelie Josephsson, Cecilia Nygren, Eva Piculell (26–28/6), Barbro Soliman (27–28/6), Alexandra Strandberg, Teresa Svarvell, Jessica Lindell
 • V 27 Jenny Arfwedson, Sara Holmgren, Emelie Josephsson (3–6/7), Cecilia Nygren, Camilla Sjölin, Barbro Soliman (4/7 och 6/7), Alexandra Strandberg, Jessica Lindell (3–6/7)
 • V 28 Åse Feltborg 10–12/7), Sara Holmgren (10–11/7 och 14/7), Cecilia Nygren (10–12/7), Camilla Sjölin, Alexandra Strandberg, Teresa Svarvell
 • V 29 Lotta Anderberg Håkansson (17/7), Jenny Arfwedson, Camilla Sjölin (17–20/7), Alexandra Strandberg, Jessica Lindell (17/7)
 • V 30 Anna Arstam, Annika Ilskog (26–28/7), Alexandra Strandberg (24–26/7)
 • V 31 Annika Ilskog, Eva Piculell (1–4/8), Camilla Sjölin
 • V 32 Lotta Anderberg Håkansson (7/8, 10–11/8), Helena Axelsson (7–9/8), Åse Feltborg (9–10/8), Emelie Josephsson (9–11/8), Eva Piculell, Barbro Soliman (8/8, 10/8), Jessica Lindell (7/8)
 • V 33 Lotta Anderberg Håkansson, Jenny Arfwedson, Anna Arstam (15–18/8), Helena Axelsson, Åse Feltborg (14–16/8), Sara Holmgren (16–18/8), Annika Ilskog (16–18/8), Emelie Josephsson, Cecilia Nygren (16–18/8), Eva Piculell, Camilla Sjölin, Barbro Soliman (15–17/8), Alexandra Strandberg (17–18/8), Teresa Svarvell, Jessica Lindell (16–18/8)