lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Här finns vi

Medicinska fakultetens verksamhet finns på olika platser i Lund och Malmö.

Region Skåne

En stor del av utbildningen och forskningen sker vid Skånes universitetssjukvård och övrga sjukvårdsförvaltningar inom Region Skåne.


Biomedicinskt centrum, BMC i Lund

bmc

I direkt anslutning till Skånes universitetssjukhus i Lund ligger ett biomedicinskt centrum (BMC). Här integreras den medicinska grundforskningen  med universitetssjukhusets experimentella kliniska forskning i ett sammanhängande byggnadskomplex. Ungefär hälften av Medicinska fakultetens forskning bedrivs inom BMC. Även en stor del av fakultetens utbildning av främst läkarstudenter och biomedicinare sker inom BMC:s väggar.
Besöksadress: Sölvegatan 19, Lund

På BMC, i hus F, hittar du även Medicinska fakultetens kansli.


Kliniskt forskningscentrum, CRC i Malmö

crc

Clinical Research Centre, CRC, i Malmö är ett modernt kliniskt forskningscentrum. CRC utgör, tillsammans med Wallenberglaboratoriet, en stark bas för den medicinska forskningen i Malmö. Studenter, forskare och sjukvårdspersonal samlas under ett och samma tak.
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, Malmö


Health Sciences Centre i Lund

hsc

Health Sciences Centre, ett stenkast från Skånes universitetssjukhus i Lund, rymmer forskning kring omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. Här ges även utbildning för blivande sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Besöksadress: Margaretavägen 1B, Lund


Medicon Village i Lund

medicon village

Medicon Village är en mötesplats för forskning, innovationer och affärsutveckling inom livsvetenskaperna. Medicon Village finns i Lund, i omedelbar närhet till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. På Medicon Village finns idag forskare vid Lunds universitet, främst bland annat cancerområdet, företag och verksamhet inom Region Skåne.

Besöksadress: Scheelevägen 2, Lund