lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kontakta CRC

Besöksadress till CRC
Jan Waldenströms gata 35
214 28 Malmö

Besöks till Wallenberglaboratoriet
Inga-Marie Nilssons gata 53
214 28 Malmö

Kontakta receptionen
CRC reception
E-post: crcreception@med.lu.se
Tel: 040-39 10 10

Lunds universitets växel
046-222 00 00

Parkering vid CRC

Inom CRC:s område finns totalt 14 parkeringsplatser, fördelade på åtta platser utanför slutet av hus 60, två handikapplatser i anslutning till huvudentrén samt fyra platser på kortsidan av hus 28. Samtliga parkeringsplatser kräver parkeringstillstånd.