lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Biomedicinskt centrum - BMC

Välkommen till Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund

Här bedrivs experimentell medicinsk forskning med klinisk inriktning.

BMC ligger i det närmaste vägg i vägg med Skånes universitetssjukhus i Lund, och närheten gör att vägarna mellan klinik, laboratorium och tillbaka till kliniken är korta, inte enbart i tanken utan även rent fysiskt. Inom gångavstånd hittar du även naturvetenskapliga fakulteten, Lunds tekniska högskola (LTH), forskningsbyn Ideon Science Park och ett stort antal läkemedels- och bioteknikföretag.

bmc

BMC är ca 50 000 kvm stort och här finns ca 170 forskargrupper som bedriver forskning inom det medicinska området.

På BMC hittar du Medicinska fakultetskansliet och även tre institutioner: Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund och Institutionen för laboratoriemedicin.

Det finns även en serviceorganisation för BMC i form av BMC Service som ansvarar för drift och skötsel av gemensamma resurser och funktioner. Totalt på BMC arbetar över 1600 forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. På BMC bedrivs även utbildning på grund-och avancerad nivå samt även på forskarnivå.