lu.se

Klinisk koagulationsforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Klinisk koagulationsforskning

Klinisk koagulationsforskning är en del av Koagulationscentrum Malmö, som är ett högspecialicerat centrum (HKC) för blödnings- och trombossjukdomar inom Region Skåne. Kombination av både klinisk och kemisk kompetens är unik och omfattar dels Koagulationsmottagningen som är en enhet inom Medicinska kliniken samt dels Koagulationslaboratoriet som är en enhet inom Klinisk kemi vid Skånes universitetssjukhus. HKC koagulation är rikscentrum för utredning av patienter med blödnings- och trombossjukdomar och patienter eller blodprover skickas från i stort sett hela landet för utredning.

Koagulationsverksamheten i Malmö utnämndes 1974 till Skandinaviens enda International Treatment and Training Center av World Federation of Hemophilia. I denna egenskap har vi tagit emot många blödarsjuka patienter från andra länder för utredning och behandling, ofta av svåra komplikationer till sjukdomen. Vi har också ofta utländska läkare och annan sjukvårdspersonal hos oss för träning.

Historiskt sett grundades koagulationsverksamheten vid Skånes universitetssjukhus av professor Inga Marie Nilsson i slutet av 1950-talet och har sedan dess tagit hand om patienter med blödarsjuka och andra allvarliga blödningsrubbningar, från hela landet, liksom även patienter med ökad trombosbenägenhet, framför allt venös sådan.

Inom området blödnings- och trombossjukdomar bedrives ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.

Samarbetsavtal inom hemofiliområdet finns med Göteborg och Köpenhamn. 
 

Logga Koagulationscentrum

Kontakt

Telefon 

040-33 32 02
040-33 23 92
040-33 66 28

Fax 

040-33 62 55

Post- och besöksadress 

Klinisk koagulationsforskning
Jan Waldenströms gata 14
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö