lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Video

Se även videoklipp på diabetesportalen.se - hemsida för Lunds universitets diabetescentrum.


Almedalen 2017: Artificiell intelligens och diabetesvård

2017-08-03 Hur kan artificiell intelligens göra diabetesvården bättre och mer kostnadseffektiv? Se seminariet som anordnades av Lunds universitets diabetescentrum i Visby under Almedalsveckan den 5 juli 2017.


Almedalen 2016: Individanpassad vård för diabetes

2016-08-04  Seminariet hölls torsdagen den 7 juli kl 2016 i Visby. Nya forskningsrön om diabetes handlar ofta om riskgener och molekylära mekanismer. Hur hänger detta ihop med individanpassad vård för diabetes? Marju Orho-Melander från Lunds universitet samtalade med publik och panel.


Almedalen 2015: Hur klarar vi demens-utmaningen?

2015-08-07 Debatten ”Hur klarar vi framtidens demensvård?” ägde rum den 1 juli 2015 i Visby. Lennart Minthon och Eva Granvik från Lunds universitet samtalade med publik och en panel där olika intressen fanns representerade.


Almedalen 2015: Genprofilering framtida diabetesvård?

2015-08-17 Debatten ”Genvägen till bättre diabetesvård” ägde rum den 1 juli 2015 i Visby. I panelen fanns Hindrik Mulder och Erik Renström från institutionen och ett antal deltagare med bl.a. life science- och patientperspektiv.


Alzheimerforskning i världsklass

2015-01-19 I satsningen Swedish BioFinder Study samverkar Lunds universitet bl.a. med Sahlgrenska i Göteborg för att med den senaste kunskapen och tekniken göra framsteg inom Alzheimerforskningen.


Samverkan mellan akademin och sjukvården

2014-05-26 Sju forskare från medicinska fakulteten, bl.a. Kristina Åkesson och Birgitta Rosén från institutionen, berättar om vilken betydelse sjukvården har för deras forskning.


Min forskning - vad kostar diabetes samhället?

2014-04-08 Aliasghar Ahmad Kialdaliri berättar om sina doktorandstudier och hur man beräknar samhällskostnader för typ 2-diabetes.


Epidemiology for Health

2014-03-11 Epidemiology for Health - EpiHealth - är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet.Syftet är att kartlägga orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar som uppträder hos medelålders och äldre personer.


Prins Daniel besöker forskare vid CRC

2012-05-29 Den 29 maj 2012 besökte Prins Daniel Lunds universitet och Clinical Research Centre (CRC) för att lära mer om de senaste forskningsrönen inom hjärt-kärlsjukdom och astma/KOL. I inslaget medverkar bl.a. Olle Melander från institutionen.