lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utbildning vid institutionen

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö utbildar medicine kandidater från termin 1 fram till läkarexamen efter 11 terminer. Läs mer om utbildningen i länk till Medicinska fakultetens övergripande utbildningssidor.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö ansvarar även för Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - Master's Programme in Public Health.
Läs mer om programmet  nedan (på engelska).

 

Forskningsmetodik

Anders Beckman och Patrik Midlöv vid institutionen är ansvariga för kursen Grundläggande forskningsmetodik.

Redan 1989 började vi ge kurser i grundläggande forskningsmetodik, och vår kurs ges numera på sex platser i den södra sjukvårdsregionen. Kursen motsvarar en termins heltidsstudier, och halva tiden ägnas åt föreläsningar och litteraturstudier, medan resten ägnas åt eget projektarbete under handledning. För att möjliggöra deltidsstudier är kursen utsträckt över 1½ år.

Vår kursmodell har varit uppskattad av de kliniskt verksamma kollegorna, som till stor del klarat av att gå kurs och genomföra projektarbete, samtidigt som de fortsatt sitt arbete med patienter. Genom kombinationen av central samordning och lokal kursledning har kursen bidragit till att fördjupa samarbetet mellan universitet och sjukvård, mellan vår institution och regionens allmänläkare, och förståelsen för och kunskaperna om den akademiska allmänmedicinens villkor har ökat. Vår modell har dessutom spridits till ytterligare ett par regioner i Sverige samt till Danmark.

Under 20 års tid har vi gett 1 200 personer, främst läkare, utbildning i grundläggande forskningsmetodik, och bland regionens allmänmedicinare har var femte gått vår kurs. Beroende på specialitet har mellan var tionde och var femte läkare därefter påbörjat en formell forskarutbildning. Vi har således lyckats i vår målsättning att, dels ge basal vetenskaplig skolning till många, dels rekrytera några till fortsatt vetenskaplig fördjupning.