lu.se

Klinisk och molekylär osteoporosforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Ortopedi

Enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning

Osteoporos (benskörhet) är en folksjukdom som främst drabbar äldre. Minskad mängd ben och förändringar i benvävnadens struktur leder till minskad hållfasthet i skelettet och ökad risk för fraktur även efter lindrigt trauma. Över 70 000 frakturer förknippas årligen med osteoporos i Sverige.

Orsakssambanden är komplexa och bygger på interaktion mellan arv, miljö, livsstil, biomekanik, andra sjukdomar, hormoner, med mera. Vår forskning spänner från genetik och molekylära analyser till stora kohortstudier och epidemiologiska studier, och innefattar såväl barn som unga vuxna, medelålders och äldre.

ortopediska kliniken malmoe
Ortopediska Kliniken, Malmö. Foto: Anna-Karin Abelson
 

 


Att förebygga osteoporos

Att förebygga osteoporos

Se bilden i större format här: 


Aktuellt

"Rising Star"
Stort grattis till Björn Rosengren som omnämnts som en av fem "Rising stars" inom klinisk forskning i Malmö/Lund.
Läs mer här.

Studiebesök
Studiebesök från Harvard Medical School

Disputation
Frågeformulär kan ge bättre fotkirurgi

Disputation
För tidigt födda med låg vikt hade ökad risk för svagt skelett i vuxen ålder

Fler nyheter

klinisk och molekylaer osteoporosforskning