lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om institutionen

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM) är en av sex institutioner vid Mediciniska fakulteten, Lunds universitet.

Vi strävar efter att genom forskning och utbildning bidra till ett bättre liv och ökad hälsa i befolkningen. Forskningen är bred och omfattar många olika medicinska områden. 

Vissa forskargrupper bedriver patientnära klinisk forskning eller folkhälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning. Andra arbetar med att lösa frågeställningar genom molekylärmedicinska tekniker.

Vi medverkar även i två utbildningsprogram som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen.

IKVM finns på Clinical Research Centre (CRC), ett av norra Europas modernaste forskningscentrum som är integrerat med Skånes universitetssjukhus i centrala Malmö. Forskargrupper som i stor utsträckning ägnar sig åt patientnära forskning arbetar ofta ute på sjukhusets olika kliniker.

Delar av forskningen ingår i Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC) - ett av världens främsta inom diabetesforskning.

Det finns ett nära samarbete med Region Skåne som ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne. Somatisk och psykiatrisk vård samt primärvård är samtliga viktiga delar i samarbetet.

Granne med institutionen och sjukhuset ligger bl.a. även Malmös forskningspark för life science, Medeon, samt Malmö universitets fakultet för hälsa och samhälle.

I ett europeiskt och internationellt perspektiv samverkar vi i ett flertal sammanhang med forskare i andra länder, bland annat inom ramen för medlemskapet i EU.

Läs mer i vår årliga verksamhetsberättelse - du kan ladda ner den från högerkolumnen på denna sida!

 

Institutionen i siffror (2017):

Anställda: 280
Professorer: 39
Doktorander: 270 (heltid och deltid)
Forskargrupper: 41

Disputationer: 49
Vetenskapliga publikationer: 862

Intäkter statsanslag: ca 100 mkr
Intäkter externa anslag: ca 230 mkr

Omsättning: ca 330 mkr