lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Hjärt-kärlforskning kan påbörjas efter nytt mångmiljonanslag

2018-08-21

Porträttfoto av Kristina Sundquist: Foto: Bertil Kjellberg

Professor Kristina Sundquist vid Centrum för Primärvårdsforskning, IKVM samt Region Skåne, har fått ett stort anslag från National Heart Lung and Blood Institute vid NIH, USA. Pengarna ska användas till ett fyraårigt forskningsprojekt som ämnar att studera hjärt-kärlsjukdomar hos förtidigt födda.

Det sammanlagda beloppet på anslaget uppgår till 2,7 miljoner dollar, dvs. 26 miljoner SEK.

Forskningsprojektet kommer att genomföras i samarbete med Casey Crump, professor i allmänmedicin, vid Icahn School of Medicine vid Mount Sinai, New York.

Foto: Bertil Kjellberg