lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Bästa handledare och kliniska placering

2018-04-11

Läkarstudenterna på åttonde terminen i Malmö har utsett Tomasz Dziechciowski, legitimerad läkare, till mottagare av studenternas handledarpris höstterminen 2017. Motiveringen lyder:

 "I stressiga tider och nya situationer har Tomasz Dziechciowski varit en lugn och empatisk amanuens. Han söker aktivt feedback och gör det där lilla extra för att placeringen ska gå ihop."

Till vardags arbetar Tomasz som ST-läkare i anestesi och intensivvård vid Verksamhetsområde Intensiv och perioperativ vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö, som samtidigt utsågs till den enhet vid sjukhuset om erbjudit studenterna höstterminens bästa kliniska placeringar.

Textunderlag: professor Jonas Åkeson, IKVM