lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Folkhälsoutbildning vid Lunds universitet i topp igen

2018-01-30

Även under 2018 är masterutbildningen i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet populärast. Ny statistik från Universitets- och högskolerådet visar att utbildningen återigen hade flest sökande bland de internationella masterprogrammen vid svenska universitet och högskolor.

Söktrycket var generellt något lägre i jämförelse med ansökningsomgången ett år tidigare.

Till hösten 2018 finns totalt 1507 sökanden till de 40 platserna på folkhälsoprogrammet (varav 629 har utbildningen som förstahandsval). Det är en knapp minskning jämfört med ifjol, men det innebär ändå att programmet är det populäraste med mer än 100 fler sökanden än det näst populäraste valet, en ekonomiutbildning vid Linköpings universitet.

De främsta konkurrerande utbildningarna i folkhälsovetenskap finns vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm och Umeå universitet. Även dessa är fortsatt populära. Vid KI finns två inriktningar som i årets sökandestatistik finns på plats 12 respektive 14, medan Umeå återfinns på plats 16.

Lunds universitet arrangerar även ett flertal av de andra utbildningarna som ligger högst när det gäller antalet sökanden. Totalt erbjuds närmare 800 internationella masterprogram vid svenska lärosäten under 2018.

Fakta/Internationella programmet i folkhälsovetenskap
Lund universitet startade 2003 en magisterutbildning i folkhälsovetenskap tillsammans med Blekinge tekniska högskola. Sedan 2006 drivs utbildningen i egen regi och den har utvecklats till en tvåårig internationell masterutbildning med placering vid Clinical Research Centre i Malmö.

Text: Björn Martinsson och Martin Stafström