lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Samband mellan D-vitaminbrist hos kvinnor och benskörhetsfrakturer

2017-12-05

Kvinnor som lider av kronisk D-vitaminbrist har förhöjd risk att råka ut för en osteoporosrelaterad fraktur. Det framkommer i en långtidsuppföljning från Lunds universitet.

Resultaten presenteras i en ny avhandling. Vid fem- respektive tioårsuppföljningar framkommer även att låg D-vitaminnivå är kopplad till en ökad grad av skörhet och ökad risk att dö.

Porträttfoto av David Buchebner. Fotograf: Clive Bradford

De kopplingar som noterades var delvis men inte helt oberoende av andra sjukdomar, frakturer eller livsstilsfaktorer. Avhandlingens studier är av observationstyp och bevisar därför heller inget orsakssamband.

- Välgjorda behandlingsstudier med fokus på äldre behövs nu för att visa om kompenserande intag av D-vitamin kan minska frakturrisken och förbättra överlevnaden, förklarar David Buchebner, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Hallands sjukhus i Halmstad.

Underlaget består av drygt 1 000 75-åriga kvinnor från Malmö. Vid besöken ingick bl.a. bentäthetsmätningar, muskelfunktionstester och analyser av blodprover. Uppföljningar ägde rum efter fem respektive tio år.

David Buchebner, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö,  försvarar avhandlingen ”Vitamin D in older women – fractures, frailty and mortality” den 15 december 2017. Studierna har finansierats av bl.a. Vetenskapsrådet och Södra sjukvårdsnämnden.

 

Text: Björn Martinsson
Foto: Clive Bradford