lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Livet efter en fraktur i fokus

2017-08-29

Porträttfoto av Ursula Jensen. Foto: Björn Martinsson

Ursula Jensen har diagnosticerad osteoporos och berättade om sina egna
patienterfarenheter från Skånes universitetssjukhus.

För patienten väntar ofta en mycket besvärlig tid efter en höft- eller kotfraktur. Det bekräftas av de forskningsstudier som presenterades i samband med FFN:s årliga konferens om fragilitetsfrakturer den 24-26 augusti.

Patienternas upplevelser efter att ha råkat ut för en fragilitetsfraktur var ett av många ämnen under FFN-konferensens övergripande tema ”Bridging the gap in fragility”.

Lena Zidén, från Sahlgrenska akademien i Göteborg, har genomfört en intervjustudie med 18 höftfrakturpatienter. Medelåldern var ca 80 år och patienterna följdes upp en månad respektive ett år efter att de lämnat sjukhuset. Flera vittnade i intervjuerna om en tydlig life is over-känsla.

Studien visade att patienterna ofta inte var skadefria vid ettårsuppföljningen. Förutom de rent fysiska besvären led många patienter av sviktande självkänsla och kände en stor osäkerhet kring sin totala livssituation.

- Efter en höftfraktur behövs stärkt hopp och hjälp att hålla självkänslan uppe, menade Lena Zidén.

Det framkom även att patienter som är socialt isolerade eller lider av nedstämdhet är sämre rustade än övriga att klara en höftfraktur.

Från Sahlgrenska kommer även Hilda Svensson, som forskat kring kompressionsfrakturer på kotorna hos kvinnor med benskörhet.

Värken skapar stor och ständig oro, berättade Hilda Svensson. Hon nämnde framtidsoro och oro för att inte kunna klara sig på egen hand som exempel och fortsatte:

- När man inte längre litar på kroppen är det risk att man undviker situationer som ställer olika fysiska och psykiska krav.

I den efterföljande diskussionen återkom ett annat problem: att patienterna ofta drar sig för att kräva eller utnyttja vårdmöjligheter eftersom de känner att de tar resurser som kan användas till yngre patienter.

Under konferensen belystes även nya rön om fysisk rehabilitering efter höftfrakturer. En förlängd period av träning och rehabilitering efter höftfraktur rekommenderas av två amerikanska organisationer för fysioterapi som tagit fram helt nya och för patientgruppen skräddarsydda riktlinjer.

Ordförande för årets konferens, som hölls i Malmö med ca 400 föranmälda deltagare, var Kristina Åkesson, professor i ortopedi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.  Flera medarbetare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus medverkade i programmet.
 
Fakta/Fragility Fracture Network (FFN)
Fragility Fracture Network är ett multiprofessionellt och multidisciplinärt nätverk som verkar för att förbättra det totala omhändertagandet av patienter som drabbas av fragilitetsfrakturer.

 

Föredragshållare vid FFN-konferensen 2017. Foto: Björn Martinsson

Hela panelen: Lena Zidén, Ursula Jensen, Cecilia Rogmark, Hilda Svensson,
Maria Crotty och Anita Meehan.

Text och foto: Björn Martinsson