lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Grattis till…

2017-08-14

...Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, som är författare till en av de mest citerade artiklarna inom geriatrik de senaste 10 åren. Listningen över ”klassiska artiklar” har gjorts av Google Scholar.

Artikeln, som publicerades i Lancet Neurology 2006, innehar fjärdeplatsen med närmare 1 400 citeringar. Den är också bland de fem-sex mest citerade artiklarna någonsin i Lancet Neurology.

oskar hansson medium
Oskar Hansson. Photo: Linnéa Jeschke

Vad handlar artikeln om?
- Artikeln beskriver hur man kan förutsäga vilka individer med lätta minnessvårigheter som riskerar att utveckla Alzheimers sjukdom, med hjälp av ett ryggvätskeprov.

Hade du på känn att det skulle bli stor uppmärksamhet när ni skickade in manuskriptet för 11 år sedan?
- Jo, det förstod vi. Men kanske ändå inte hur stort det skulle bli. Och att det skulle få så stora praktiska konsekvenser. För egen del har jag byggt vidare hela min fortsatta forskning kring detta fynd. Det har även påverkat diagnostiska kriterier och guidelines från myndigheter både i Sverige och internationellt, bland annat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

När fick omvärlden upp ögonen för upptäckten?
- Intresset kom ganska omgående. Det som är lite förvånande är att det därefter fortsatt genom åren – artikeln citeras fortfarande. Det har inte heller varit något nämnvärt ifrågasättande av resultaten.

Artikeln har titeln ” Association between CSF biomarkers and incipient Alzheimer's disease in patients with mild cognitive impairment: a follow-up study” och är ett samarbete med professor Kaj Blennow och professor Henrik Zetterberg vid Sahlgrenska/Göteborgs universitet.

Oskar Hansson är professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet samt överläkare vid verksamhetsområde minnessjukdomar på Skånes universitetssjukhus.

Text: Björn Martinsson