lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Få allvarliga skador på gallgångar vid operation

2017-01-26

För första gången har en större, riksomfattande uppföljning av gallgångsskador i Sverige utförts. Resultaten publiceras i en ny avhandling från Lunds universitet.

Gallsten är en vanlig åkomma som ökar med stigande ålder. Drygt 12 000 galloperationer utförs årligen i Sverige, och det finns då risk att en oavsiktlig gallgångsskada uppstår.

Porträttfoto av Jenny Lundmark Rystedt.

I en ny avhandling har Jenny Lundmark Rystedt vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö undersökt förekomst och en rad andra aspekter av gallgångsskada. Detta är första nationella studien med uppföljning på samtliga 60 sjukhus som registrerat gallgångsskada.

Resultaten visar att förekomsten av gallgångsskador är liten i Sverige, ungefär 0,3 procent vid en analys av samtliga gallgångsskador registrerade i det nationella kvalitetsregistret GallRiks 2007-2011.

Vid en galloperation i Sverige utförs vanligen en kontraströntgen. Nio av tio skador upptäcktes i direkt anslutning till galloperationen och majoriteten av skadorna (59 procent) var lindriga.

Om den oavsiktliga skadan upptäcks i samband med galloperationen så finns goda möjligheter att åtgärda den direkt med gott resultat och till låg kostnad. Åtgärd i direkt anslutning till galloperationen borgar också för god livskvalitet. De analyser som gjordes i avhandlingsarbetet visar att den i dessa fall är jämförbar med livskvaliteten efter en galloperation helt utan komplikationer.

Jenny Lundmark Rystedt försvarar avhandlingen ”Bile duct injury – the importance of intraoperative detection” den 3 februari 2017 vid Lunds universitet.

Text: Björn Martinsson
Foto: Privat