lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Nya VR-pengar: Blåscancer och metabola riskfaktorer – hur hänger det ihop?

2015-11-05

Nyligen beslutade Vetenskapsrådet om en stor del av 2015 års forskningsanslag. Tanja Stocks på Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har beviljats pengar till ett projekt som handlar om bl.a. metabola faktorer, blåscancer och prostatacancer.

Porträttfoto av Tanja Stocks. Foto: Privat

- Jag är dietist och har tidigare disputerat på en avhandling inom metabola faktorer och cancerrisk, så det här är huvudspåret i min forskning, berättar Tanja Stocks.

I det aktuella projektet ska hon bland annat undersöka samband mellan olika metabola riskfaktorer, t.ex. fetma, blodtryck, blodglukos och blodfetter, och risken att utveckla prostata- och urinblåsecancer. Tidigare forskning pekar på att samband finns, men de behöver utredas ytterligare, förklarar Tanja Stocks.

Även synergier mellan de studerade metabola faktorerna och rökning samt gener ska undersökas med fokus på cancerrisk. Och i fallet med prostatacancer undersöks inte bara kopplingar till sjukdomsrisken utan även till olika prognoser.

Blåscancer är en diagnos som hittills rönt relativt lite intresse i forskningsvärlden, enligt Tanja Stocks:

- Det är det verkligen. Blåscancer är en av de allra vanligaste cancerformerna bland män, och den finns även med bland de tio vanligaste cancertyperna bland kvinnor. Men i fördelningen av forskningsanslag är den kraftigt underrepresenterad.

Forskningen sker i huvudsak med hjälp av olika register och tidigare utförda befolkningsstudier. Och det är ett stort projekt. Nio folkhälsoundersökningar från Sverige, Norge och Österrike som sammanlagt innefattar närmare 1 miljon personer utgör underlag. Bland dessa finns bl.a. de välkända studierna Malmö Kost Cancer och Malmö Förebyggande Medicin.

- Vi är redan igång med blåscancerstudien och datainsamlingen till den. När det gäller prostatacancer ska vi slipa lite mer på innehållet, och vi behöver även mer finansiering till den delen, berättar hon.

Anslaget från Vetenskapsrådet är på 2,1 miljoner kr under en treårsperiod. Samarbetspartner är bl.a. Pär Stattin vid Umeå universitet samt Marju Orho-Melander och Jonas Manjer vid den egna institutionen.

 

Fler forskningsanslag

Flera forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har beviljats finansiering från Vetenskapsrådet. Läs mer om vilka forskningsprojekt som beviljats anslag från Vetenskapsrådet på deras hemsida.

Text: Björn Martinsson
Foto: Privat