lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Nytt sätt bättre på att spåra radioaktivitet

2012-10-18

Radioaktiva strålkällor från sjukvård, företag och militär som hamnat på drift är ett växande problem i världen. Ny forskning från Lunds universitet visar att det går att förbättra de mätmetoder som används för att upptäcka strålkällorna.

Världen över ökar intresset från bl.a. tullmyndigheter, gränsbevakning, hamnar och transportföretag att kontrollera passagerare och gods i jakten på hälso- och miljöfarliga strålkällor. För att spåra radioaktiva strålkällor används både fast och mobil mätutrusning. Sistnämnd kan t.ex. monteras på helikopter eller flygplan för att söka över större arealer.

Porträttfoto av Peder Kock. Foto: Björn Martinsson

Peder Kock

Ett av de största problemen vid sökande efter radioaktiva strålkällor är den naturliga bakgrundsstrålningen:
- Allting är radioaktivt, och det stör letandet efter onaturlig strålning, berättar Peder Kock, doktorand vid enheten för medicinsk strålningsfysik på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Enklare att se strålkälla

Effektiv sökning kräver utrustning med stor känslighet, så att man kan upptäcka strålkällorna på långt håll. Vid strålningsmätningar använder man spektrometri, som är ett sätt att identifiera vilket grundämne som strålningen kommer från. För att tolka mätresultaten krävs dessutom statistiska beräkningar.

Peder Kock presenterar i sin avhandling en ny metod att tolka data från gammastrålning, en typ av strålning som nästan alla radioaktiva preparat utstrålar.

 - Jag har tagit fram en färgkodning som visualiserar mätdata på ett nytt sätt som gör det enklare att se var strålningskällan finns. Jag har också tagit fram en ny statistisk beräkningsmodell som i olika simuleringar visat sig ger högre känslighet än de mätmetoder som är i bruk för närvarande, berättar han.

Den nya metoden kräver inga investeringar i ny mätappratur, utan är avsedd för de befintliga mätutrustningar som dominerar på marknaden.

Peder Kock disputerade den 12 oktober på avhandlingen ”Orphan source detection in mobile gamma-ray spectrometry – improved techniques for background assessment.

(Fotnot: Peder Kock tillhör naturvetenskapliga fakulteten men forskningen har varit knuten till avdelningarna för medicinsk strålningsfysik vid medicinska fakulteten i Lund och Malmö.)

Text och foto: Björn Martinsson