lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Forskarkarriär firas med blick in i framtiden

2012-10-01

Den 2 oktober är det dags för symposiet ”Understanding radiation – its best and safe use” där forskning och framtid inom den medicinska strålningsfysiken står i centrum.

Symposiet, som äger rum i Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö, är också en hyllning till en långvarig och innehållsrik karriär vid Lunds universitet och institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö: ”In celebration of Sören Mattsson and his career in Medical Physics”. Forskare inom medicinsk strålningsfysik från flera länder finns bland föreläsarna.

Föremålet för uppmärksamheten har under större delen av sitt yrkesverksamma liv varit knuten till avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Malmö. Han är för närvaranade förordnad som seniorprofessor där.

Porträttfoto av Sören Mattsson. Foto: Björn Martinsson

Sören Mattsson

Hur känns det att få ett symposium tillägnat sin egen person?
- Väldigt trevligt, men jag vill inte ha ljuset på mig själv. Det är utvecklingen inom ämnesområdet, de kliniska tillämpningarna, forskningsbehoven och vad som händer framåt i tid som är viktigast.

Både inom forskningen och sjukvården har utvecklingen inom den medicinska strålningsfysiken varit mycket snabb under de senaste decennierna. Datortomografin har utvecklats dramatiskt, nu med kontinuerlig anpassning av rörström och val av energi till de kroppsavsnitt som undersöks.  Därmed är stråldoserna lägre än tidigare. Nya strålbehandlingstekniker ger möjlighet till högre tumördoser och lägre doser till intilliggande friska organ.

Vad väckte ditt intresse för medicinsk strålningsfysik?
- Jag visste inte ens att ämnet fanns när jag funderade kring framtida yrken! Jag sökte och kom in på civilingenjörsutbildningen på Chalmers, men tänkte sedan om och läste matematik och fysik som separata ämnen i Lund i stället. Det var där jag hittade radiofysik i kurskatalogen, och insåg att detta var ett sätt att få praktisk nytta av fysik och teknik samt ett sätt att kunna hjälpa människor.

Det var i början av 1960-talet, en tid som kännetecknades av stor osäkerhet i världen. Det kalla kriget var inne i ett av sina mest intensiva skeden. Ett flertal kärnvapen provsprängdes i atmosfären med radioaktivt nedfall över stora land- och havsområden som följd.

- Det var inom detta område som jag gjorde min doktorsavhandling och intresset för strålning och radioaktiva ämnen i omgivningen har följt mig sedan dess.  Det har också kunnat utnyttjas efter Tjernobylolyckan 1986, såväl i forskningsprojekt i Sverige som i forna Sovjetunionen och nu i Ryssland samt Vitryssland.

Efter att ha varit sjukhusfysiker vid dåvarande Malmö allmänna sjukhus (MAS) och efter drygt fem år som professor och verksamhetschef inom radiofysik i Göteborg fick Sören Mattsson en professur i medicinsk radiofysik i Malmö. Samtidigt blev han chef för radiofysikavdelningen på MAS (senare UMAS).

Hans forskning har varit starkt kopplad till den kliniska verksamheten med huvudsatsningar inom röntgendiagnostik, nuklearmedicin och samt strålbehandling. Till detta kommer projekt kring strålskydd för patienter och personal.

Nyligen beslutade Skånes universitetssjukhus (SUS) att koncentrera strålbehandlingen till sjukhuset i Lund. Beslutet har både förespråkare och kritiker. Vad anser du att det innebär för forskningen?
- Förslaget innebär försämrade möjligheter att bedriva forskning och utbildning vid sjukhusets Malmödel. Ett sjukhus som SUS består inte av en massa lådor som kan flyttas omkring hur som helst utan att verksamheten inom sjukvård, forskning och undervisning påverkas. Själv är jag övertygad om att framstegen inom forskningen sker i små multidisciplinära grupper med kunniga, nyfikna och engagerade människor som har breda nationella och internationella kontakter.

Vad kommer du att göra framöver, när inte forskningen tar hela din vardag längre?
- Min hustru har redan gett upp hoppet om att den stunden ska komma, men jag hoppas nu kunna visa att hon har fel…  Jag har alltid uppskattat hantverk och praktiskt arbete, så det ska bli mer tid för snickeri och grönsaksodling. Odlandet är speciellt - för mig har det alltid varit viktigt att följa, förstå och behålla kunskapen om hur vår mat – denna globala bristvara - kommer till.

Aktuella forskningsprojekt
Pågående forskningsprojekt som engagerar Sören Mattsson:

  • Utveckling och optimering av medicinska röntgenmetoder, särskilt ny mammografiteknik.
  • Upptag, omsättning och stråldosberäkning för radioaktiva spårämnen inom nuklearmedicin.
  • Utveckling av nya mätsystem för stråldos vid strålbehandling.
  • Strålskydd för olycks- och katastrofsituationer.
  • Bestämning av giftiga tungmetaller i människokroppen.
  • Studier av kroppssammansättning vid olika sjukdomar.
  • Användningen av ”bombpulsen” av kol 14 för att studera hur lång tid det tar för olika sjukdomar att utvecklas.

Forskningen sker i nära samarbete med andra forskargrupper, bl.a. vid Lunds och Göteborgs universitet.

Text och foto: Björn Martinsson